GGD West-Brabant
Geplaatst op: 12-03-2020 om 10:35 uur
Laatst gewijzigd op: 12-03-2020 om 20:41 uur

Regionale vaccinatiecampagne gaat niet door

De Brabantse GGD'en stellen gecoördineerde DTP-BMR, HPV en meningokokkenvaccinatie uit. De vaccinaties die uitgevoerd worden door de consultatiebureaus in onze regio’s gaan wel gewoon door, omdat deze op individuele basis plaatsvinden.

GGD'en sluiten aan bij het besluit van de Veiligheidsregio's in Brabant

In navolging van het besluit van de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant om evenementen met meer dan 1000 deelnemers te verbieden, is in nauw overleg met de drie Brabantse GGD’en (GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant), het RIVM en de Inspectie besloten om de geplande regionale vaccinatiecampagne op te schorten.

Rijksvaccinatieprogramma

Met het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid Nederlandse kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten door ze te vaccineren. De GGD West-Brabant voert groepsvaccinaties uit voor kinderen vanaf 9 jaar. Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de BMR-DTP prik. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor de HPV-prikken. En jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie aangeboden tegen meningokokkenziekte.

Groepsvaccinaties later in 2020, individuele vaccinaties gaan gepland door

De regionale vaccinatiecampagne voor de prik tegen HPV en Meningokokken ACWY stond gepland vanaf eind maart.De meningokokkencampagne wordt vóór 1 juli 2020 uitgevoerd, de overige vaccinaties worden verplaatst naar het najaar 2020. De vaccinaties die uitgevoerd worden op onze consultatiebureaus gaan wel gewoon door, omdat deze op individuele basis plaatsvinden.