GGD West-Brabant

Het niet meer geven van een hand gaat de meeste inwoners van de regio West-Brabant makkelijk af. Zo min mogelijk bezoek ontvangen, zoveel mogelijk thuiswerken en anderhalve meter afstand bewaren, zijn moeilijkere opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een panelonderzoek van de GGD West-Brabant in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en in Nederland. Het panelonderzoek is uitgevoerd in twee rondes: eind april en begin mei. Vandaag start de derde ronde (klik hier door om mee te doen).

Voldoende bewegen is lastig

Welke invloed heeft de coronacrisis op de leefstijl van panelleden? Een groot deel (74%) geeft aan hetzelfde eetpatroon te hanteren als voor de coronacrisis. Met sport en bewegen ligt dat anders: bijna de helft geeft aan (veel) minder te bewegen. Van de rokers is 31% meer gaan roken en 23% (veel) minder.  Wat betreft alcohol geeft 18% van de alcoholdrinkers aan (veel) meer te zijn gaan drinken dan voor de coronacrisis, en 14% juist (veel) minder.

De coronacrisis beïnvloedt ons welbevinden

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan zich eenzamer, angstiger of somberder te voelen en/of meer stress te ervaren dan in de periode vóór de coronacrisis. Gelukkig is dit een sterke afname ten opzichte van de eerste meting. Toen ervaarde bijna een derde van de panelleden een slechtere mentale gezondheid. Ongeveer één op de zes heeft meer slaapproblemen dan voorheen. 

Gedragsregels zijn niet allemaal even makkelijk

Deelnemers uit de regio West-Brabant vinden het niet meer schudden van handen de makkelijkst na te leven regel. Negen op de tien vinden dit (heel) makkelijk. Zoveel mogelijk thuiswerken en thuisblijven en 1,5 meter afstand bewaren, worden moeilijker gevonden. Het bewaren van de 1,5 meter afstand lukt het slechtst tijdens het doen van boodschappen. Slechts één op de vijf geeft aan dat er voldoende afstand kan worden gehouden in de supermarkt. Op de lange termijn is met name weinig bezoek ontvangen een struikelblok voor mensen. 

Vertrouwen in Nederlandse aanpak is groot

Het merendeel van de panelleden heeft (veel) vertrouwen in de Nederlandse aanpak. Tussen de eerste meting en de tweede meting nam dit zelfs toe van 72% tot 79%. Ook geven zes op de tien respondenten aan de aanpak van Nederland beter te vinden dan die van andere landen. 

GGD West-Brabant voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt de komende tijd nog drie keer uitgevoerd. Ruim 1.800 panelleden uit West-Brabant vulden de eerste vragenlijst in. Meer dan 1.100 leden deden mee aan de tweede meting. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic of de landelijke resultaten