GGD West-Brabant

78% van de inwoners van 19 jaar en ouder in Brabant voelt zich veilig

Je veilig voelen is een belangrijk onderdeel van gezondheid. Bijna een kwart van de Brabanders van 19 jaar en ouder voelt zich wel eens onveilig. Gevoelens van onveiligheid spelen met name ’s nachts. 24% van de 19-64 jarigen en 16% van de 65-plussers gaf in 2016 aan zich ’s avonds/’s nachts wel eens onveilig te voelen.

In West-Brabant is Breda de gemeente met absoluut en relatief de meeste misdrijven. In Roosendaal voelt men zich het onveiligst: 30% van de inwoners van 19 jaar en ouder voelde zich in 2016 wel eens onveilig.

Hoe het gaat met veiligheid in huiselijke kring (ouderenmishandeling en huiselijk geweld) en of ouders tevreden zijn over de veiligheid in de buurt voor hun kinderen, zie je op de Brabantscan. Naast gegevens over veiligheid, vind je hier cijfers over tal van gezondheidsthema’s.

Brabantscan

De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen.