GGD West-Brabant

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 van start

Tussen september en november 2019 houdt GGD West-Brabant een groot onderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio West-Brabant. De leerlingen worden bevraagd op thema’s met betrekking tot gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een vragenlijst in via internet. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De leerlingen ontvangen op school een inlogcode waarmee ze bij de vragenlijst op internet kunnen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven, op www.brabantscan.nl worden de uitkomsten van de gezondheidsmonitor jeugd gepubliceerd.

Deelname

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van uw zoon/dochter in dit onderzoek? Kijk dan hier.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd? Dan kunt u een e-mail sturen naar infomonitor@ggdwestbrabant.nl, graag onder vermelding van Gezondheidsmonitor Jeugd. U kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen hieronder.
Hoe selecteren jullie scholen voor het Voortgezet Onderwijs?
Wij hebben alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio aangeschreven en gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.
Hoe zit het met de privacy van leerlingen?

Tijdens een lesuur op school vult uw zoon of dochter een vragenlijst in via internet. Op school worden willekeurige inlogcodes gegeven om de vragenlijst in te kunnen vullen. De code is niet aan een naam gekoppeld. Ook in de vragenlijst wordt niet gevraagd naar een naam of adres. Niemand komt te weten welke antwoorden uw zoon/dochter heeft gegeven, alleen de gemiddelde resultaten van de hele school worden teruggekoppeld naar school. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van leerlingen in dit onderzoek? Kijk dan hier.

Is deelname aan het onderzoek verplicht?
Nee, de deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Mocht u als ouders/verzorgers niet willen dat uw zoon/dochter meedoet aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de school zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren mee doen aan het onderzoek. 
Wat gebeurt er met de uitslagen van de Gezondheidsmonitor Jeugd?

GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. De resultaten zijn toegankelijk via www.brabantscan.nl. De overheid, gemeenten en andere organisaties gebruiken deze resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

De school ontvangt van de GGD West-Brabant een rapportage (schoolprofiel) met daarin de gemiddelde resultaten. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en gezondheid van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn maar ook een indruk van hoe de leerlingen de sfeer op school ervaren. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.