GGD West-Brabant
Geplaatst op: 10-10-2019 om 11:53 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

Straling van Mobiele telefoons en zendmasten

Bijna iedereen in Nederland heeft een mobiele telefoon en gebruikt internet. Alle informatie die je binnenkrijgt en verstuurt met je telefoon of draadloze computer, gaat via zendmasten. Dat gebeurt met elektromagnetische golven. Je hoort mensen vaak praten over radiogolven of straling. Dat is hetzelfde als elektromagnetische golven. In de afgelopen eeuw zijn we steeds meer gebruik gaan maken van elektromagnetische golven. Veel mensen vragen zich af of dat eigenlijk wel zo gezond is.

Straling van mobiele telefoons en zendmasten en gezondheid

Veel mensen vragen zich af of de straling van telefoons of van zendmasten gevaarlijk is. Mensen hebben vragen over:

 • Opwarming van het lichaam door straling
  Er kan veel of weinig straling zijn op een bepaalde plaats. Wetenschappers noemen dat een hoge of een lage veldsterkte. Als er heel veel straling is, dan zou je lichaam daardoor kunnen opwarmen. Maar in Nederland is er nergens zoveel straling. De veldsterktes zijn op straat en in huizen veel lager dan nodig is om je lichaam op te warmen. Over opwarming hoef je je dus geen zorgen te maken.
 • Lange termijn risico's van mobiel bellen
  Heb je meer kans op een hersentumor als je veel mobiel belt? Naar die vraag is al veel onderzoek gedaan. Maar we weten het nog steeds niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de zendsignalen van mobieltjes ‘mogelijk kankerverwekkend’ zijn. Dat betekent dat er aanwijzingen zijn dat mobieltjes kanker kunnen veroorzaken. Maar dat er nog geen bewijs is dat dat ook gebeurt. Er zijn in ieder geval niet méér mensen die een hersentumor krijgen, sinds we mobieltjes zijn gaan gebruiken. Wil je de straling die je krijgt van je mobiele telefoon verminderen? Kijk dan op het Kennisplatform Elektromagnetische Straling voor tips.
 • Lange termijn risico's van wonen bij zendmasten
  Kun je op de lange termijn gezondheidsklachten krijgen als je dichtbij een zendmast woont? Het is lastig om dat goed te onderzoeken. Omdat de zendmasten er nog niet zo lang staan, en omdat de techniek elke keer verandert. Maar we denken dat de kans héél klein is dat mensen ziek kunnen worden van zendmasten. In de eerste plaats geven de zendmasten heel weinig straling. En in de tweede plaats is er wél veel onderzoek gedaan naar antennes voor radio en tv. Uit dat onderzoek blijkt dat deze antennes niet gevaarlijk zijn. Ook niet als je er jarenlang naast woont.
 • Elektrogevoeligheid
  Sommige mensen hebben klachten als ze in de buurt komen van mobiele telefoons of zendmasten. Dat noemen we elektrogevoeligheid of elektrosensitiviteit. De klachten die mensen noemen zijn bijvoorbeeld:
  • hoofdpijn
  • spierpijn
  • pijn in hun gewrichten
  • hartritmestoornissen
  • huidproblemen
  • moeheid
  • problemen met concentreren

  Mensen met elektrogevoeligheid wijzen zelf elektromagnetische velden als oorzaak van hun klachten aan. Maar onderzoeken hebben nog niet aangetoond dat de klachten inderdaad door elektromagnetische velden komen. Waar de klachten dan wél door komen weten we ook niet. De Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD-en houden de resultaten van nieuwe onderzoeken goed in de gaten.

Bron: GGDLeefomgeving.nl

Wanneer komt 5G in NederLand?
Voorlopig hebben we nog geen 5G in Nederland. De Europese Unie wil graag dat er in 2020 in elk land binnen de unie één stad is waar 5G werkt. Hoe snel het 5G-netwerk in Nederland zich daarna ontwikkelt, hangt vooral af van de telefoonbedrijven en ontwikkelaars van 5G-apparaten. In het begin zal 5G naast de huidige netwerken (2G, 3G en 4G) bestaan. Uiteindelijk zal 5G die netwerken waarschijnlijk helemaal vervangen.
Op een paar plekken vinden er testen plaats om te kijken of de 5G techniek goed werkt. Dat gebeurt onder andere in de provincie Groningen, Amsterdam Zuidoost en de haven van Rotterdam.
Wat betekent de komst van 5G voor mijn gezondheid?
5G is een nieuwe techniek voor mobiel internet. Het is de opvolger van het 4G-netwerk dat we nu hebben. 5G is een stuk sneller dan 4G. Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen.

De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn eigenlijk hetzelfde als die van 4G-antennes. De vraag is vooral of er door 5G méér elektromagnetische velden komen. Neemt onze blootstelling toe? En kan dat dan kwaad?

Sommige wetenschappers denken dat onze blootstelling toeneemt door de komst van 5G. Zij denken dat omdat we steeds meer gebruik gaan maken van mobiel internet. Andere wetenschappers verwachten dat onze blootstelling door 5G juist afneemt. Zij denken dat omdat 5G veel efficiënter werkt.
In ieder geval moet de sterkte van alle elektromagnetische velden samen onder de bloot-stellingslimiet blijven. De blootstellingslimiet bepaalt hoe sterk het elektromagnetische veld mag zijn op plekken waar mensen komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft onder die limiet geen gezondheidseffecten gevonden. In Nederland is de sterkte van het elektromagnetische veld overal onder de blootstellingslimiet. En dat blijft dus ook zo als er 5G is.
Kan ik door iemand laten meten hoe sterk de elektromagnetische velden in mijn huis zijn?
De GGD meet geen elektromagnetische velden bij mensen thuis. Er zijn wel bedrijven die dat doen. Maar het meten van elektromagnetische velden is lastig, en dus duur. Vaak verkopen die bedrijven ook spullen die jou of je huis zouden beschermen tegen elektromagnetische velden. Van de meeste spullen is het niet bewezen dat ze dat ook echt doen. Wil je weten hoe je je blootstelling aan elektromagnetische velden kunt beperken? Kijk voor tips op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden
Wat kan ik zelf doen?

Krijg je gezondheidsklachten in de buurt van zendmasten of mobiele telefoons? Er is geen bewijs dat dat echt door de straling komt. Maar ondertussen heb jij wel klachten. Van mensen die klachten hebben door straling, weten we dat twee dingen samen kunnen helpen:

 1. Probeer je blootstelling te beperken. Tips hiervoor vind je op het Kennisplatform Elektromagnetische Velden
 2. Probeer om zo goed mogelijk om te gaan met je klachten. Je kunt hiervoor hulp krijgen bij een OLK-poli. OLK staat voor Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. OLK-poli’s bieden hulp aan mensen die lichamelijke klachten hebben, waarvan de oorzaak niet duidelijk is. De poli gaat niet op zoek naar de oorzaak, maar helpt je om met je klachten om te gaan. Wil je een training bij een OLK-poli doen? Bespreek dit dan met je huisarts.

Let op: bespreek je klachten eerst met je huisarts! Misschien is er een andere oorzaak. Dat moet je eerst zeker weten.

wil je Meer informatie?