GGD West-Brabant
Geplaatst op: 29-03-2016 om 14:00 uur
Laatst gewijzigd op: 16-08-2019 om 14:24 uur

Vaccinaties jeugd

Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat uit inentingen tegen 12 gevaarlijke ziekten. De prikken zijn voor alle kinderen gratis. Elk kind ontvangt automatisch een oproep. Deelname is niet verplicht.
Fase 1 Inenting 1 Inenting 2
6-9 weken  DKTP
Hib
HepB
Pneu
3 maanden DKTP
Hib
HepB
 
4 maanden

DKTP
Hib
Hepb

Pneu
11 maanden DKTP
Hib
HepB
Pneu
14 maanden BMR MenACWY
Fase 2 Inenting 1 Inenting 2
4 jaar DKTP  

Fase 3 Inenting 1 Inenting 2
 9 jaar DTP BMR

Fase 4 Inenting
13 jaar HPV (prik 2 na 6 maanden)
14 jaar MenACWY 

Advies Gezondheidsraad: een prik minder voor zuigelingen na kinkhoestvaccinatie moeder

Op 18 december 2018 heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap tegen kinkhoest is gevaccineerd, goed beschermd zijn tegen kinkhoest tot de leeftijd van 3 maanden. Het is dan mogelijk het vaccinatieschema voor de zuigeling aan te passen en een prik minder te geven. Heeft de moeder de vaccinatie tegen kinkhoest gehad, bespreek dit dan met de arts of verpleegkundige tijdens een bezoek aan het consultatiebureau. 

De kinkhoestvaccinatie aan de moeder kan gegeven worden in het derde trimester van de zwangerschap, bij voorkeur vóór de 36 weken.
Betekenis afkortingen
DKTP: Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio HiB: Haemophilus influenzae type b
HepB: Hepatitis B Pneu: Pneumokokken
BMR: Bof, Mazelen, Rode hond MenACWY: Meningokokken ACWY
DTP: Difterie, Tetanus, Polio  HPV: Humaan Papillomavirus