GGD West-Brabant

Tuberculosebestrijding

Ontving u een uitnodiging van de GGD voor een contactonderzoek? Bent u net in Nederland en ontving u een brief van de Vreemdelingendienst? Nodigde uw werkgever u uit voor een aanstellingskeuring? Maak een afspraak met de GGD afdeling Tuberculosebestrijding. 
Maak een afspraak: 076 528 22 64
09:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00 uur
Wat is tuberculose?
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose.

Sommige mensen kunnen deze bacterie ‘slapend’ in hun lichaam hebben. Zij merken daar niets van. Ze zijn niet ziek. Dat heet een ‘latente tuberculose infectie’ (LTBI). Ongeveer 10 procent van de mensen met een LTBI krijgt later de ziekte tuberculose.

Nodigt de vreemdelingendienst (IND) u uit voor tbc onderzoek?

Maak dan een afspraak met onze GGD. Ons telefoonnummer is 076 528 22 64

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur of van 14:00 - 16.00 uur.

Oproep voor contactonderzoek ontvangen?
Heeft u een brief ontvangen voor een contactonderzoek? Kom altijd naar uw afspraak!
Door mee te doen aan het onderzoek weet u of de tuberculose bacterie in uw lichaam aanwezig is. We kunnen dan de ziekte tuberculose voorkomen. 
Waar houdt de GGD spreekuur voor TBC?

Vestiging Breda
    Doornboslaan
    Diensten: Mantoux zetten, Mantoux aflezen, Sputum afname, BCG zetten, longfoto's maken, IGRA prikken
    Ga naar de locatiepagina

 

Vestiging Roosendaal
    Heilig Hart
    Deinsten: Mantoux zetten, Mantoux aflezen, BCG zetten
    Ga naar de locatiepagina

     
Hoe behandelt en begeleidt de GGD bij TBC?
  • Met bron en contactonderzoek.

Heeft de patiënt de ziekte tuberculose? Dan maakt de GGD samen met de patiënt een overzicht van mensen met wie hij of zij contact heeft. De contactpersonen worden dan uitgenodigd voor een onderzoek.

Heeft de patiënt een tbc-infectie waarvan de bron onbekend is? Dan probeert de GGD uit te zoeken hoe patiënt de tuberculose bacterie infectie kreeg. Dit wordt bronopsporing genoemd.

  • Behandelen van patiënten met tbc

Onze tuberculose-artsen behandelen mensen die de ziekte tbc hebben, of besmet zijn met de tuberculose bacterie. De behandeling van de ziekte tbc duurt minimaal een half jaar. 

  • Begeleiden van patiënten met tbc

Onze verpleegkundigen tuberculosebestrijding begeleiden tuberculosepatiënten. Zij begeleiden ook mensen die geïnfecteerd zijn met de tuberculose bacterie. De verpleegkundige geeft uitleg over het juiste gebruik van de medicijnen. Ze helpt ook bij het omgaan met de ziekte. Onze verpleegkundige begeleidt ook de patiënt wanneer deze onder behandeling is van een longarts of andere specialist.


Wat kost tuberculose onderzoek?
Tarieven 2019
Product Prijs
Mantoux  € 26,00
BCG  € 39,00
Röntgen  € 50,00
Quantiferon Goldtest  € 68,50
Kopie verklaring  € 7,00
Kopie rapport  € 33,00
Print foto/kopie CD 
 € 22,00
Medisch rapport opgevraagd door bedrijfsarts/advocaat etc.
Tarief arts
 € 160,00
Tarief secretariaat
 € 76,00
Wordt onderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wij brengen kosten voor onderzoek naar tbc in rekening bij uw zorgverzekering. Dit gebeurt alleen als vervolgonderzoek nodig is bij verdenking van een tuberculose(infectie). Wij houden ons daarbij aan de bedragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het hangt van jouw verzekering af of je deze kosten zelf moet betalen of dat ze van jouw eigen risico afgaan. Neem daarom voor meer informatie contact op met jouw zorgverzekeraar, of lees jouw polis hierop na.