GGD West-Brabant
Geplaatst op: 29-03-2016 om 16:30 uur
Laatst gewijzigd op: 26-05-2016 om 13:41 uur

Arbeidsvoorwaarden

De GGD West-Brabant biedt een stimulerend werkklimaat met volop kansen. Voor onze medewerkers is de CAR-UWO van toepassing. Dit is de cao voor gemeente ambtenaren. Daarnaast zijn er aanvullende regelingen van kracht.

Wat verdien ik bij de GGD West-Brabant?

GGD West-Brabant werkt met een generiek functieboek. De hoogte van het salaris is afhankelijk van het profiel van de functie en de werkervaring van de medewerker. We werken hierbij met schalen en periodieken zoals beschreven in de CAR-UWO. Naast hun loon ontvangen medewerkers ook een vakantie-uitkering (8 procent van het bruto jaarsalaris) en een eindejaarsuitkering (6 procent van het bruto jaarsalaris).

Hoeveel vakantiedagen krijg ik?

Medewerkers van de GGD West-Brabant hebben recht op 165,6 vakantieuren per jaar (op basis van een 36-urige werkweek). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf extra verlofdagen te kopen of te verkopen.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Scholing en persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij GGD West-Brabant. Werknemers worden gestimuleerd om tijdens hun loopbaan bijscholing te volgen. Hiervoor is een persoonlijk en een organisatiebudget beschikbaar. Medewerkers dragen zelf de verantwoordelijkheid om hun scholing op pijl te houden, de GGD faciliteert en stimuleert. Daarnaast is de GGD West-Brabant is een opleidingsinrichting en biedt de opleiding van arts maatschappij en gezondheid 1e en 2e fase aan.

Pensioen

Als GGD zijn we aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Het pensioenreglement is op basis van collectieve afspraken tot stand gekomen. De GGD neemt 70 procent van de premie voor zijn rekening en medewerkers van de GGD betalen de overige 30 procent van de premie. Voor meer informatie over het ABP-pensioen www.abp.nl.

Collectieve zorgverzekering

Medewerkers van de GGD West-Brabant en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering GezondSamenPolis. Deze zorgverzekering loop bij IZA Zorgverzekeraars en Zilveren Kruis Achmea. Op de website www.gezondsamenpolis.nl staat meer informatie over de polis.