GGD West-Brabant
Geplaatst op: 14-08-2018 om 14:53 uur
Laatst gewijzigd op: 11-10-2019 om 10:48 uur

Preventie & Gezondheid

Voor onze 16 West-Brabantse gemeenten werken 10 ambitieuze adviseurs Preventie & Gezondheid, vraaggericht aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners (0-100 jaar) van deze gemeenten. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de 16 gemeenten. Werken aan gezond zijn doen ze samen met onze netwerkpartners, vrijwilligers en burgers.
De adviseurs Preventie & Gezondheid sluiten met name aan bij de thema’s uit het landelijke preventieakkoord en de nota volksgezondheid van de gemeenten. Zij hebben een brede kennis van interventies gericht op verschillende doelgroepen en onderwerpen. Naast deze inhoudelijke kennis ondersteunen ze het proces om te komen tot bewustwording en gedragsverandering. Op die manier werken we aan het terugdringen van gezondheidsverschillen (iedereen telt mee) in West-Brabant en zetten we in op gezonde West-Brabantse burgers.  
Preventieve programma's
Week tegen pesten

Op deze website kun je tools & een doeboek vinden die je kunt inzetten tijdens de week tegen pesten en de gouden weken.
(4e week september). Verder kun je je aanmelden voor de maandelijkse inspiratiemail.

PRIMA-methode

De vernieuwde versie van de PRIMA-methode voor het basisonderwijs is vanaf september 2018 beschikbaar.
De GGD-West-Brabant heeft een PRIMA-begeleider die uw school, kan ondersteunen bij de implementatie van de methode.

School en veiligheid
Op de website van School&Veiligheid staat een overzicht van lessuggesties en lesmaterialen. over pesten
Pestweb
Deze website is voor kinderen van de basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Zij kunnen bellen, chatten en mailen met vragen over pesten. Ook kunnen zij informatie opzoeken over de rollen bij pesten.
Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de derde week van maart. Deelnemende scholen geven een week lang dagelijks een les relationele en seksuele vorming. De lessen zijn bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Gezonde school
Scholen besteden aandacht aan allerlei gezondheidsthema’s. Deze zijn echter niet altijd ingebed in het schoolbeleid. De GGD West-Brabant begeleidt basisscholen structureel bij een planmatige aanpak van gezondheid en veiligheid.
Frisse school
Het Frisse Scholenproject is een samenwerking tussen onder andere de GGD West-Brabant en het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid. Deelnemende scholen letten bij nieuwbouw en renovatie extra op de verbetering van het binnenklimaat.