GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-07-2017 om 17:09 uur
Laatst gewijzigd op: 07-02-2019 om 08:55 uur

Moderne gezondheidsinformatie

Het team onderzoek vernieuwt de gezondheidsmonitoring zodanig dat we actueel zicht hebben op de publieke gezondheid.
Vernieuwing monitoring
Met een aantal GGD’en verkennen we de mogelijkheden om met behulp van blockchaintechnologie burgers controle te geven over hun eigen gezondheidsdata. Hoe ziet dat eruit? Bekijk de poster.
GGD Burgerpanel

Sinds 2016 hebben we een Gezondheidspanel. 5 à 6 keer per jaar sturen we korte vragenlijsten aan het panel over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Zo hebben we recent een onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk, het voorkomen en verwijderen van teken en anitbioticaresistentie . Voor de resultaten van al onze panelonderzoeken, verwijzen we u graag naar de pagina over het panel

Datascience
We zijn volop bezig met het ontsluiten van databronnen en het combineren en visualiseren van data om de publieke gezondheid in West-Brabant nog beter te bewaken en ontwikkelingen te voorspellen.

Vitale data Oosterhout

Van het project Vitale data Oosterhout zijn de eerste resultaten verschenen.

GGD Datawarehouse

“Met het GGD datawarehouse, wordt het eenvoudiger om verschillende datasets te ontsluiten. Daardoor kunnen we zowel intern beter sturen op het werkproces en de maatschappelijke uitkomst van teams, als extern onze opdrachtgevers beter adviseren.

Medicatieverstrekkingen en psychische gezondheid

Door datasets te combineren leveren we nieuwe kennis over de publieke gezondheid. Deze verwerken we in factsheets, o.a. over medicatieverstrekkingen, psychische gezondheid , zelfdoding en angststoornissen of depressie in West-Brabant.

JADS

Verder maken we voorspellende modellen voor de publieke gezondheid in West-Brabant. We werken hierin samen met de Jheronimous Academy of Data Science (JADS). Samen met de JADS maken we nieuwe datavisualisaties en voorspellende modellen, bijvoorbeeld voor zelfredzaamheid en infectieziekten.

Persoonlijke gezondheidscheck

Het e-health instrument de Persoonlijke gezondheidscheck is in 2016 geïmplementeerd in vier gemeenten in de regio’s West- en Hart voor Brabant (Goirle, Oisterwijk, Oosterhout en Uden). Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de acceptatie van dit instrument door deelnemers en eerstelijns zorgprofessionals en de toegevoegde waarde ervan voor de monitoring publieke gezondheid.

Voor meer informatie download hier de factsheet en de praktische handreiking voor gemeenten.

Op dinsdag 26 september 2017 heeft een regionale kennisdelingsbijeenkomst rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck plaatsgevonden. Hier waar enkele deelnemers en betrokken professionals uit de vier deelnemende gemeenten, zorgverzekeraar CZ, de Hartstichting en het NIPED aanwezig waren. Download hier het verslag van de bijeenkomst (PDF, 197 kB) en de presentatie van Renate van Steijn - Martens (PDF, 5,3 MB).