GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-07-2017 om 16:57 uur
Laatst gewijzigd op: 19-07-2017 om 13:43 uur

Meer zelfredzame samenleving

Het team onderzoek levert monitors in het sociaal domein om een meer zelfredzame samenleving te bevorderen.
Transitie Monitor Jeugdzorg
De transities in het sociaal domein beogen een meer zelfredzame samenleving. We voeren sinds enkele jaren de Transitie Monitor Jeugdzorg uit voor de regio’s West-Brabant West en West-Brabant Oost. Hierin brengen we kwantitatief de stand van zaken van de transformatie in kaart via registraties en populatieonderzoek. Voor West-Brabant West en West-Brabant Oost zijn de resultaten samengevat in een factsheet.
Monitor Sociaal domein
We hebben een eerste brede monitor ontwikkeld voor alle transities van het sociaal domein, in opdracht van de gemeente Roosendaal. Deze brede monitor ontwikkelen we in 2017 door. En ook de gemeente Halderberge heeft ons gevraagd te ondersteunen bij de opzet van een dergelijke brede monitor.
Monitor Centrum Jeugd en Gezin Breda
In opdracht van het CJG Breda voeren we een monitor uit naar de resultaten.
Voorspellend model zelfredzaamheid
Met datascience technieken ontwikkelen we een voorspellend model voor zelfredzaamheid in wijken.