GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-07-2017 om 13:48 uur
Laatst gewijzigd op: 11-02-2019 om 09:04 uur

gezondere jeugd

Het team onderzoek levert kennis en tools om met jeugd en ouders aan gezondheid, zelfrespect en veerkracht te werken.
Gezondheidsmonitor jeugd

We voeren verschillende onderzoeken uit naar de gezondheid van de jeugd. Medio 2018 publiceerden wij de resultaten van de kindmonitor 0-11 jarigen op de Brabantscan. In onderstaand filmpje wordt kort uitgelegd waar dit onderzoek voor bedoeld is.

De resultaten van de laatste jongerenmonitor (2015) verschenen in 2016. In schooljaar 2017/2018 hebben we, net als voorheen, gemeenteprofielen opgesteld aan de hand van de vragenlijsten die jongeren in de 2e klas van het voortgezet onderwijs voor de screening van de Jeugdgezondheidszorg hebben ingevuld. Ook maken we ieder jaar gemeenteprofielen over overgewicht en over psychosociale problemen met behulp van eigen analyses op de gegevens van het landelijke project Jeugd in Beeld .

Evaluatie Voor- en Vroegschoolse Educatie
In opdracht van de gemeente Halderberge en in samenhang met andere deelonderzoeken door een specialist Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en een toezichthouder WKO, voeren we een evaluatie uit van het VVE-samenwerkingsproces in deze gemeente.
Evaluatie interventies jeugd
We evalueren de aanpak Bemoeizorg in de JGZ. We ondersteunen bij de evaluatie van M@ZL. We voeren een evaluatieonderzoek uit naar de inzet van een verbindingsprofessional jeugd tussen de kinderartsen in het Amphia ziekenhuis en het CJG Breda. Ook doen we in samenwerking met de Avans Hogeschool en Tranzo (Tilburg University) onderzoek naar de kortdurende opvoedingsondersteuning in de JGZ.
Monitor jeugd op gezond gewicht
Samen met de gemeenten Breda en Roosendaal werken we aan de monitors Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG).
Gemeentelijke toegang jeugdhulp

Toegang om de hoek. De gemeentelijke toegang en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp?

Die vraag stond centraal in een driejarig onderzoek dat is uitgevoerd in vier West-Brabantse gemeenten. In een verkennende multiple case study zijn factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.

Bekijk hier de rapportage van dit onderzoek.