GGD West-Brabant
Geplaatst op: 28-06-2017 om 17:04 uur
Laatst gewijzigd op: 07-07-2017 om 13:35 uur

gezondere en veiligere leefomgeving

Het team onderzoek levert monitors over gezondheid in relatie tot leefomgeving en veiligheid en voert evaluatieonderzoek uit naar interventies.
Monitor Gezondheid en leefomgeving
De monitoring van gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving is opgenomen in de nieuwe omgevingswet die in 2021 van start gaat. Om ons tijdig voor te bereiden op deze nieuwe wet, zetten we extra in op de ontwikkeling van een eerste prototype monitor fysieke leefomgeving in relatie tot gezondheid, samen met partners uit de Brabantse Health Deal.
Monitor Samen veilig in de wijk

In opdracht van de Veiligheidsregio ontwikkelen we een systeem van veiligheidsmonitoring:

  • Thematische factsheets over beleving van burgers op thema’s veiligheid in relatie tot gezondheid,
    - Veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij evenementen: factsheet en volledig rapport
    - Incidenten; Impact en voorzorg: factsheet en volledig rapport
  • Veiligheidsschetsen per gemeente/wijk inclusief gezamenlijke duiding van deze profielen,
    - Zie de factsheet voor meer informatie
  • Toepassing van nieuwe technologie om veiligheid in relatie tot gezondheid te monitoren.
Evaluatie Geen Nood bij Brand
In opdracht van de brandweer hebben we de evaluatie van de aanpak Geen nood bij brand bij zorginstellingen afgerond.
Crisis

Als team onderzoek hebben we een crisistaak als er incidenten zijn, samen met onder andere collega’s van medische milieukunde of infectieziektebestrijding. Op verzoek van de gemeente Moerdijk is een studie begeleid naar de gezondheid in relatie tot het industrieterrein Moerdijk. We evalueerden de kankerincidentie. Dit gezondheidsbeeld is verder aangevuld met een studie samen met het onderzoeksinstituut NIVEL aan de hand van huisartsgegevens.