GGD West-Brabant
Geplaatst op: 28-06-2017 om 17:04 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

gezonde leefomgeving

Het team onderzoek levert kennis en tools om aan integrale vraagstukken rondom een gezonde en veilige leefomgeving te werken.
Brabantse omgevingsscan
De monitoring van gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving is opgenomen in de nieuwe omgevingswet die in 2021 van start gaat. Om ons tijdig voor te bereiden op deze nieuwe wet, zetten we in op goede informatievoorziening over dit thema. Dit doen we met de Brabantse Omgevingsscan, die begin 2019 is gelanceerd. Hierin zetten we voor thema’s als geluidshinder, hitte en gezonde mobiliteit de belevings- en feitelijke cijfers bij elkaar, maar geven we ook advies hoe je als gemeente met deze onderwerpen aan de slag kunt. We werken hierin samen met GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Telos
Veiligheidsmonitor samen met de veiligheidsregio

In opdracht van de Veiligheidsregio ontwikkelen we een systeem van veiligheidsmonitoring met daarin onderzoek naar de beleving van burgers op veiligheid in relatie tot gezondheid:

Ook maakten we veiligheidsschetsen per gemeente/wijk inclusief gezamenlijke duiding van deze profielen, zie de factsheet voor meer informatie. Samen met de gemeenten in 'de Markiezaten' regio wordt de veiligheidsmonitoring vanaf 2019 doorontwikkeld.

In opdracht van Brandweer Midden- en West-Brabant evalueerden we de aanpak Geen nood bij brand bij zorginstellingen. Download het rapport Evaluatie Geen nood bij brand

Onderzoeksondersteuning ghor

Vanuit het team onderzoek ondersteunen we het team GHOR Brabant MWN

GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Hierbij adviseren we op het gebied van evenementen en de ontwikkeling van zorgrisicoprofielen bij zorginstellingen. We voeren burgerpanelonderzoek uit en ontwikkelen mede informatieproducten naar aanleiding van incidenten. Tot slot adviseren we hoe gebieden met een risico op sociaal maatschappelijke incidenten in kaart gebracht kunnen worden.

Crisis

Als team onderzoek hebben we een crisistaak als er incidenten zijn, samen met onder andere collega’s van medische milieukunde of infectieziektebestrijding. Op verzoek van de gemeente Moerdijk is een studie begeleid naar de gezondheid in relatie tot het industrieterrein Moerdijk. We evalueerden de kankerincidentie. Dit gezondheidsbeeld is verder aangevuld met een studie samen met het onderzoeksinstituut NIVEL aan de hand van huisartsgegevens. Deze studie wordt in 2019 opnieuw uitgevoerd.