GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-07-2017 om 13:48 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

gezonde bevolking

Het team onderzoek levert kennis en tools om aan gezondheid, zelfrespect en veerkracht te werken. 
Gezondheidsmonitor jeugd

We voeren verschillende onderzoeken uit naar de gezondheid van de jeugd. Medio 2018 publiceerden wij de resultaten van de kindmonitor 0-11 jarigen op de BrabantscanDe resultaten van de laatste jongerenmonitor verschenen in 2016. Dit najaar gaat de Gezondheidsmonitor Jeugd van start onder leerlingen van klas 2 en klas 4 uit het voortgezet onderwijs. We maken ieder jaar gemeenteprofielen over overgewicht en over psychosociale problemen met behulp van analyses Jeugd in Beeld.

Evaluatie Voor- en Vroegschoolse Educatie
In opdracht van de gemeente Breda zijn twee focusgroepen uitgevoerd voor de herijking van het nieuw manifest Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). In de gemeente Halderberge is in het verleden ook een VVE-monitor uitgevoerd, in samenhang met andere deelonderzoeken door een specialist VVE.
Evaluatie interventies jeugd
We evalueren de aanpak Bemoeizorg in de JGZ. We ondersteunen bij de evaluatie van M@ZL. We voeren een evaluatieonderzoek uit naar de inzet van een verbindingsprofessional jeugd tussen de kinderartsen in het Amphia ziekenhuis en het CJG Breda. In samenwerking met de Avans Hogeschool en Tranzo (Tilburg University) doen we onderzoek naar de kortdurende opvoedingsondersteuning in de JGZ. Daarnaast evalueren we de KinderrechtenNU methodiek op verschillende basisscholen in West-Brabant.
Monitor jongeren op gezond gewicht
Samen met de JOGG gemeenten in onze regio, Breda , Roosendaal , Bergen op Zoom en Oosterhout, werken we aan de monitors Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG).
Gemeentelijke toegang jeugdhulp

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een driejarig onderzoek dat is uitgevoerd in vier West-Brabantse gemeenten. In een verkennende multiple case study vonden we factoren die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp. Bekijk hier de rapportage van dit onderzoek.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen
Iedere vier jaar voeren we onderzoek uit naar de gezondheid van volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+ jaar). In dit onderzoek hebben we aandacht voor tal van gezondheidsthema’s zoals welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van de fysieke leefomgeving. De resultaten van het onderzoek in 2016 staan op de Brabantscan. Van september t/m december 2020 voeren we opnieuw de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit. De resultaten hiervan zullen medio 2021 op de Brabantscan worden gepubliceerd. 
Psychische gezondheid in west-brabant
In maart 2019 organiseert de GGD een werkconferentie over de psychische gezondheid in West-Brabant om te komen tot bouwstenen voor een preventieve aanpak samen met alle partners. Sinds 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de psychische gezondheid. We brachten factsheets uit over medicatieverstrekkingen, psychische gezondheid , angststoornissen of depressie en zelfdoding.
Evaluatie tijd van je leven

In de interventie ‘Tijd van je leven’ worden ouderen in contact gebracht met culturele activiteiten met als doel te verbinden, positieve gezondheid te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan. GGD West-Brabant werkt hierin samen met de Nieuwe Veste, de Cultuurbedrijven Compaan, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom, Nieuwe Nobelaer en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge en Roosendaal. Aan de interventie is een onderzoek gekoppeld. Met behulp van vragenlijsten brengen we de mate van eenzaamheid, positieve gezondheid en beperkingen in kaart. Middels interviews gaan we dieper in op deze onderwerpen. We observeren het gedrag en de houding van mensen tijdens de workshops en evalueren het proces met zowel ouderen als professionals.

De eerste tussentijdse resultaten laten een afname zien met betrekking tot beperkingen in bewegen en een toename op de verschillende dimensies van positieve gezondheid. De interventie wordt door de ouderen goed gewaardeerd. Ze vinden het fijn om samen met anderen te zijn, te luisteren naar elkaars verhalen, om bezig te zijn met kunst en om nieuwe technieken te leren. Dit geeft een indicatie dat mensen behoefte hebben aan contact met anderen mensen en daarnaast dat ze zich ook nog graag verder lijken te willen ontwikkelen.

Door de inzet van (voor deze specifieke trajecten) getrainde kunstenaars ontstijgen de trajecten het niveau van ‘fröbelen’, worden mensen sterker uitgedaagd, gaan mensen met elkaar in gesprek en ontstaan er verbindingen.

Evaluatie preventief huisbezoek ouderen

In 2018 is een groep speciaal getrainde vrijwilligers van Stichting Welzijn en Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG) gestart met preventieve huisbezoeken aan thuiswonende inwoners van Geertruidenberg van 75 jaar en ouder. Het gaat om een informeel gesprek aan de hand van het ‘spinnenweb’ model van Positieve Gezondheid om inzicht te krijgen in de leefsituatie, behoeften en wensen van ouderen. GGD West-Brabant is als één van de samenwerkingspartners betrokken voor het adviseren over de aanpak, het verzamelen en duiden van gegevens, en het uitvoeren van collectieve preventieve activiteiten (indien nodig). Voorjaar 2019 wordt een eindrapportage verwacht.