GGD West-Brabant
Geplaatst op: 04-06-2020 om 18:11 uur
Laatst gewijzigd op: 16-07-2020 om 12:44 uur

Financiele procedure COVID19 PCR diagnostiek voor zorginstellingen

Facturen van laboratoriumkosten betreffende de onder regie van de GGD aangevraagde COVID-19 PCR diagnostiek worden door de GGD vergoed aan de zorginstelling. De GGD kan de facturen declareren bij het RIVM/CIb. Dit betreft de testen van zorgmedewerkers en niet van bewoners/cliënten.

Enkel de test COVID-19 PCR komt in aanmerking voor deze Rijksvergoeding ofwel OGZ-budget; serologische of andere testen worden niet vergoed.

De volgende afspraken zijn hierop van toepassing:

 • De zorginstelling test alleen zorgmedewerkers conform de richtlijnen van het LCI
 • Vergoeding is alleen van toepassing op de PCR-diagnostiek
 • Diagnostiek vindt alleen plaats bij een erkend MML (testen bij het lab van de GGD waar de zorginstelling onder valt)
 • Zorginstelling laat periodiek aan GGD weten hoeveel zorgmedewerkers getest zijn
 • Zorginstelling factureert conform de gemaakte afspraken periodiek op basis van de gerapporteerde aantallen.
 • Facturen van zorginstellingen (niet acute zorg) met betrekking tot de COVID-19 PCR testen dienen gemaild te worden naar crediteuren@hetservicecentrum.nl.
 • Op de factuur dient vermeld te worden het projectnummer: 20002000 ‘Vergoeding COVID 19 testen derden’. Daarnaast ook datum van testen, aantal testen, tarief per test.
 • Maximum te declareren bedrag is € 95 per test (testdatum in de periode 06-04-2020 t/m 31-05-2020), per 01-06-2020 is dit € 65 per test.
 • Mochten er uit de controle onjuistheden naar voren komen, zal de factuur in eerste instantie worden afgekeurd dan wel worden de door de instelling teveel gedeclareerde bedragen teruggevorderd.
 • Met het declareren van COVID-19 PCR diagnostiek gaat de instelling er mee akkoord dat er op ieder moment steekproeven kunnen worden uitgevoerd voor controle doeleinden (bijvoorbeeld accountant, prestatiebeoordeling etc).
 • Voor nadere vragen over deze procedure kan contact worden opgenomen met servicedesk.fin@hetservicecentrum.nl
doelgroep
subgroep
test afgenomen door
gefinancierd uit
wat betaalt iemand zelf?
zorgmedewerkers
ziekenhuispersoneel
ziekenhuis
personeelsbudget ziekenhuizen
niets
  alle overige zorgsectoren
GGD
OGZ-budget
niets
onderwijspersoneel /
kinderopvang
-
GGD OGZ-budget
eigen risico (maar toch al vol)
patiënten
in het ziekenhuis
ziekenhuis
ZVW
niets
  in een WLZ-instelling
WLZ instelling
WLZ / Instellingsbudgeet
niets
  indien getest voor zichzelf: GGD of huisarts
indien getest voor hun omgeving: GGD
indien getest voor zichzelf: GGD of huisarts
OGZ-budget
niets

Het RIVM betaalt geen rekeningen rechtstreeks aan het laboratorium of andere derden.