GGD West-Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 22-02-2018 om 11:55 uur
Laatst gewijzigd op: 22-02-2018 om 12:19 uur

Website regionaal ABR-zorgnetwerk Brabant online

Tien regionale zorgnetwerken gaan in de komende twee jaar aan de slag met de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). De ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) regio Brabant is er één van.

Zorgverleners werken samen om te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaat. De ROAZ brengt de belangrijkste partijen bijeen, zorgt voor uitvoering van de gestelde taak (door VWS) en bestuurlijke verankering in de regio. De Brabantse GGD’en nemen deel in dit regionale ABR-zorgnetwerk.

Op de website ABR Zorgnetwerk Brabant vind je nieuws, interessante links, informatie over lopende (of toekomstige) projecten van het netwerk. En belangrijke data/bijeenkomsten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Clementine Wijkmans, arts maatschappij en gezondheid en vanuit de Brabantse GGD’en adviseur voor dit regionale zorgnetwerk.