GGD West-Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 29-12-2017 om 14:43 uur
Laatst gewijzigd op: 29-12-2017 om 14:56 uur

Veiligheid & gezondheid bij evenementen

Onderzoek onder inwoners wijst uit dat ook bij evenementen de bezoekers een rol zien voor zichzelf. Samen met de hulpdiensten kunnen zij het nodige doen om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in West- en Midden-Brabant is gehouden onder het burgerpanel van de GGD-en West-Brabant en Hart voor Brabant. Daarmee blijkt dat zelfredzaamheid niet alleen een speerpunt van de overheid is, maar ook door inwoners belangrijk wordt gevonden als manier om hun gezondheid en veiligheid te vergroten.

Andersoortige evenementen met maatschappelijke risico’s

Er vinden tegenwoordig steeds meer evenementen plaats in de regio en ook de insteek van de evenementen verandert. Naast traditionele evenementen als Koningsdag, de kermis en jaarmarkten, doen ook evenementen als een colorrun en mudrun hun intrede. Andersoortige evenementen waaraan ook andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s kleven. Denk hierbij niet alleen aan zaken als voldoende water drinken, maar ook aan de drukte bij evenementen en de gevaren die daardoor kunnen optreden.

Eigen verantwoordelijkheid

Uit het bevragen van inwoners via het gezondheidspanel van de GGD-en, bleek dat zij, naast de verantwoordelijkheid van de evenementenorganisatie of hulpdiensten/overheid, ook een verantwoordelijkheid zien voor zichzelf. Dat varieert van het goed opvolgen van de adviezen tot het vermijden van de menigte of drukte. Maar ook het zorgen voor een opgeladen en werkende mobiele telefoon voor noodgevallen of het dragen van gehoorbescherming, behoren tot de genoemde oplossingsrichtingen.

Bekijk de resultaten van het onderzoek