GGD West-Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 27-12-2017 om 10:42 uur
Laatst gewijzigd op: 26-02-2018 om 09:34 uur

Herziening richtlijn Virale hepatitis: aandacht voor behandeling

Leverontsteking door het hepatitis B of C virus geeft op de langere termijn klachten en complicaties waar nog jaarlijks mensen aan overlijden. Vroegtijdige behandeling kan zinvol zijn om het risico op complicaties als levercirrose en hepatocellulair carcinoom fors te verminderen. De behandelmogelijkheden voor chronische hepatitis B en C zijn de laatste jaren sterk verbeterd. In 2016 is de NHG richtlijn virushepatitis aangepast. De GGD heeft haar adviezen hierop aangepast.

Juiste verwijzing naar tweede lijn

Om extra aandacht te geven aan een juiste verwijzing naar de tweede lijn is in samenwerking met de microbiologen, internisten van hepatitiscentra en de huisartsenkring van West-Brabant een werkwijze opgesteld.

Het huisartsenlaboratorium SHL-Groep in West-Brabant zocht registraties terug van personen waarbij ooit chronische hepatitis B of C is vastgesteld. Het SHL heeft in samenwerking met de GGD West-Brabant aan de huisartsen van deze personen een brief gestuurd. Daarin wordt aan de huisartsen gevraagd om na te gaan of verwijzing naar de tweede lijn conform de herziene NHG-richtlijn virushepatitis op zijn plaats is. Indien een patiënt al bekend is in de tweede lijn hoeft er geen actie ondernomen te worden. Deze werkwijze vindt plaats in de Gemeenten van West-Brabant.

Vragen?

Het team Infectieziektebestrijding is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer 076 528 28 94.