GGD West-Brabant
Geplaatst op: 19-10-2016 om 16:01 uur
Laatst gewijzigd op: 19-10-2016 om 16:20 uur

Uitnodiging Roadshow Infectiepreventie

Waarom voeren verpleeghuizen maatregelen infectiepreventie wel/niet uit?

‘Infectiepreventie hoort bij professioneel handelen.’ Of: ‘De richtlijnen infectiepreventie zijn ingewikkeld en verwarrend voor medewerkers.’ Wat vindt u? Dat horen we graag tijdens de Roadshow Infectiepreventie georganiseerd door de GGD in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de Roadshow presenteren we de Argumentenkaart Infectiepreventie die door betrokkenen uit het veld is gemaakt. U kunt aangeven wat u vindt van de diverse argumenten en hoe u denkt dat we komen tot betere infectiepreventiezorg in verpleeghuizen.

Daarom nodigen we u van harte uit deel te nemen aan de
Roadshow Infectiepreventie op 23 november 2016.
De Raayberg, Antwerpsestraatweg 267, Bergen op Zoom

Goede uitvoering essentieel

Infectiepreventie is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede hygiëne voorkomt de overdracht van ziekmakende micro-organismen en dat zorgvragers, medewerkers en bezoekers ziek worden. Uit inspectieonderzoek blijkt dat naleving van de infectiepreventie richtlijnen in veel verpleeghuizen nog onvoldoende gebeurt.

Argumentenkaart

Waarom voeren verpleeghuizen geen toereikend infectiepreventiebeleid? Om daarop antwoord te krijgen, inventariseerde De Argumentenfabriek in opdracht van de inspectie bij bestuurders, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, arts-microbiologen en adviseurs infectiepreventie de veel gebruikte argumenten. De daaruit voortgekomen Argumentenkaart Infectiepreventie vormt de basis voor het vervolggesprek met als doel: wat is nodig om infectiepreventiezorg in verpleeghuizen naar een hoger niveau te brengen?

Samenwerken aan infectiepreventie

De GGD informeert u over actualiteiten op het gebied van infectiepreventie. De laatste ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie komen aan bod, maar ook wat gebeurt er als u een art. 26 melding doet aan het team infectieziektebestrijding van de GGD.

Meld u nu aan

Programma

13.15 uur
Ontvangst
13.45 uur Welkom en aanleiding
Margreet van der Veer, senior inspecteur IGZ
14.00 uur Samenwerken bij infectiepreventie
GGD West-Brabant: Stijn Raven, arts M&G infectieziektebestrijding,
GGD Zeeland: William Wezenbeek, deskundige infectiepreventie
14.45 uur Pauze
15.00 uur
Presenteren en bespreken Argumentenkaart Infectiepreventie (plenair)
Kees Wessels en Ingrid Doude van Troostwijk, de Argumentenfabriek
15.50 uur
Thematische sessies ‘hoe nu verder’ (in groepen)
Kees Wessels en Ingrid Doude van Troostwijk, de Argumentenfabriek
16.30 uur
Afsluiting met een drankje

Wij vragen u om deze uitnodiging te delen met andere bestuurders van zorgorganisaties, specialisten ouderengeneeskunde, HKM'ers en locatiemanagers.

Aanmelden kan tot 16 november.