GGD West-Brabant

ik wil een calamiteit melden

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit te melden. Wilt u een melding doen van een calamiteit tijdens de ondersteuning in het kader van de Wmo? Vul dan onderstaand formulier in.

Calamiteit melden
Gegevens (meldende) organisatie
Gegevens melder
Op dit e-mailadres ontvangt u ook de bevestiging van deze melding
Gegevens van de cliënt
Beschrijving gebeurtenis
Indien u verwacht dat deze gebeurtenis leidt tot maatschappelijke onrust of de gebeurtenis publiciteitsgevoelig is, neem dan contact op met de coördinator van het PSHI-team via 088-3686831.