GGD West-Brabant
Geplaatst op: 26-04-2016 om 13:38 uur
Laatst gewijzigd op: 14-04-2018 om 13:57 uur

Toezicht WMO

U wilt een calamiteit of vorm van geweld melden dat gebeurde tijdens uw (vrijwilligers)werk vanuit de Wmo.

Melden van een calamiteit

Dit is een onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid.

Vul het meldformulier calamiteiten in

Melden van geweld

Definitie volgens de wet:
Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Vul het meldformulier geweld in

Het meldprotocol

Download het meldprotocol

Wat is de Wmo?

Wat is de Wmo?

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voeren gemeenten en instellingen diensten uit op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij kunt u denken aan opvang voor daklozen, ondersteunen van mantelzorgen en vrijwilligers, of het helpen van mensen met beperkingen. De wet is echter zeer breed dus er kan van alles onder vallen.

Wat is uw meldplicht?

Wat is uw meldplicht?

Tijdens deze zorg of maatschappelijke steun kan het voorkomen dat er geweld of een calamiteit plaatsvindt. Seksueel misbruik, slechte dienstverlening, uit de hand gelopen ruzie of het onverwachts overlijden van iemand.

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wat gebeurt er na de melding?

Naar aanleiding van deze melding neemt de toezichthouder binnen 1 werkdag telefonisch contact op met de melder. Vervolgens brengt de toezichthouder een bezoek aan de instelling of cliënt. Afhankelijk van de aard van de melding en het telefoongesprek kan dit bezoek snel plaatsvinden of wat later (en in onderling overleg) worden gepland.
Ik heb een vraag of wil advies

Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met secretariaat Toezicht via 076 528 24 64