GGD West-Brabant
Geplaatst op: 26-04-2016 om 13:38 uur
Laatst gewijzigd op: 04-09-2020 om 09:34 uur

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

Sinds 2015 heeft het Rijk de uitvoering van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en begeleiding gedecentraliseerd naar de Gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van 16 gemeenten hebben GGD West-Brabant aangewezen als toezichthouder. Dit gebeurt zonder aanleiding in de vorm van proactief toezicht, op basis van signalen of naar aanleiding van een calamiteit.

 

Wilt u een calamiteit melden?

U wilt een calamiteit of vorm van geweld melden dat gebeurde tijdens uw (vrijwilligers)werk vanuit de Wmo?
Maak dan gebruik van het meldformulier:

Wat moet u melden?

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van een calamiteit of geweld. Dit zijn:

  • Een onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid.
  • Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.
Wat gebeurt er met uw melding?
Na invullen en versturen van het meldformulier krijgt u binnen 1 dag een ontvangstbevestiging per e-mail. De toezichthouder neemt na de melding contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Als u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Moet een aanbieder zelf onderzoek doen?
Als een aanbieder van Wmo-ondersteuning van de GGD opdracht krijgt om zelf het onderzoek te doen naar een calamiteit, dient dit onderzoek minimaal te voldoen aan een aantal eisen.
Ik wil een calamiteit bij een voorziening buiten de Wmo melden
Heeft uw melding of vraag betrekking op een voorziening die niet onder de Wmo valt? Neem dan contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Contactgegevens en bereikbaarheid

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar e-mail te sturen of te bellen.
Bel ons 076-5282088
maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur