GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-09-2020 om 11:41 uur
Laatst gewijzigd op: 21-12-2020 om 21:17 uur

ARtikel 26 melding kinderopvang en basisscholen

Doel van de melding?

Berichtgeving van een ongewoon aantal infectieziekten bij kwetsbare groepen is noodzakelijk om de GGD in staat te stellen nader onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te treffen ten einde verdere verspreiding van de ziekte, naar personen zowel binnen als buiten de instelling, tegen te gaan.

Welke instellingen moeten melden?

verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, residentiële jeugdinstellingen, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvang voor dak- en thuislozen.

Wanneer melden?

Het artikel noemt aandoeningen die door niet-medici kunnen worden geconstateerd:
Diarree, geelzucht, huidaandoeningen ( schurft, scabiës crustosa of huiduitslag) of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel.

Kinderopvang

Aandoening Het te volgen beleid
Maagdarmproblemen, braken en/of diarree Melden indien meer dan een derde deel van de groep binnen één week klachten heeft
Geelzucht Één geval melden
Schurft Melden indien er drie mogelijke of bewezen gevallen van schurft zijn
Huiduitslag Melden indien er twee of meer gevallen van plotseling (nieuw) optredende huiduitslag binnen twee weken binnen één groep optreden
Overige ernstige aandoeningen Melden

Basisscholen en speciaal onderwijs

Aandoening Het te volgen beleid
Maagdarmproblemen, braken en/of diarree Melden indien meer dan een derde deel van de groep binnen één week klachten heeft (alleen na een bijzondere activiteit)
Geelzucht Één geval melden
Schurft Melden indien er drie mogelijke of bewezen gevallen van schurft zijn
Huiduitslag Melden indien er twee of meer gevallen van plotseling (nieuw) optredende huiduitslag binnen twee weken binnen één groep optreden
Overige ernstige aandoeningen Melden

Wie meldt?

Het hoofd van een instelling dient de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken.

Waar melden?

Bij de GGD in de regio waar een instelling is gevestigd.

Hoe melden?

Telefonisch via  076 528 28 94 of door het invullen van onderstaand formulier.

Meldformulier artikel 26

Vul hieronder per groep de gevraagde informatie in. Bij meer groepen vul je per groep een apart formulier in.

Algemeen
Gegevens over de groep
Mogelijke onrust
Vragen aan de GGD