GGD West-Brabant
Geplaatst op: 06-04-2016 om 14:52 uur
Laatst gewijzigd op: 20-05-2016 om 13:37 uur

Wet kinderopvang

Steeds meer ouders brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf of gastouder. En u zorgt natuurlijk voor een veilige en gezonde opvang van het kind. De overheid ziet hier op toe en stelde voor de kwaliteit van de kinderopvang wetten en regels op.

Wat doet de GGD?
De GGD voert in opdracht van gemeenten inspecties uit. Wij kijken of uw kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen.
Hoe verloopt de inspectie?
Dat leest u in onze folder.
Waar staan de inspectierapporten?
Na de inspectie maken wij een rapport op. Het is verplicht alle rapporten openbaar te maken. Alle rapporten worden geplaatst op de website van het Landelijk register kinderopvang.
Heeft u een klacht over een kindercentrum of gastouderbureau?

Heeft u een klacht over een kindercentrum of gastouderbureau, dan kunt u deze het beste bij de organisatie zelf indienen. Krijgt u binnen 4 weken geen reactie? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klachtenloket Kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang bemiddelt bij klachten in de kinderopvang. Voordat u naar de geschillencommissie stapt, probeert het loket een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.