GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-03-2018 om 22:02 uur
Laatst gewijzigd op: 28-01-2020 om 11:27 uur

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

“Door het oefenen met de acteur heb ik kunnen ervaren dat de relatie met ouders niet meteen stuk gaat als ik moeilijke dingen met ze bespreek.”

Wat houdt het werken met de Meldcode in? Waar liggen de verantwoordelijkheden, hoe en met wie werk je samen? Een kijkje in de praktijk.

Doelgroep

Alle professionals die (in)direct werken met kinderen, zoals leerkrachten, interne contactpersonen, pedagogisch medewerkers kinderopvang, jeugdgezondheidszorg-medewerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers huisartsenpraktijk, jongerenwerkers, vrijwilligers bij sport- en jeugdverenigingen.

na deze training...

 • ken je de rollen en verantwoordelijkheden binnen de Meldcode;
 • ken je het Stappenmodel van de Meldcode;
 • ken je het nieuwe afwegingskader van de Meldcode;
 • herken je signalen van kindermishandeling;
 • kun je moeilijke gesprekken voeren bij vermoeden van kindermishandeling.

Programma

 • Theoretische kennis, terminologie en definities rondom kindermishandeling en de Meldcode;
 • Praktijkvoorbeelden, beeldmateriaal en zelf ingebrachte casuïstiek;
 • Welke stappen dienen gezet te worden volgens de Meldcode?;
 • Toepasbaarheid van de Meldcode op de eigen werksituatie;
 • Inschatten van de ernst van de signalen en het bespreekbaar maken ervan met betrokkenen;
 • Oefenen met dilemma’s en moeilijke gesprekken met een acteur.
Ineengedoken meisje

Praktische info

Tijdsduur
Van 2,5 uur tot 2 dagdelen

Kosten
Vanaf € 500,00
Prijs afhankelijk van aantal uren en aantal deelnemers.