GGD West-Brabant
Geplaatst op: 02-03-2018 om 15:33 uur
Laatst gewijzigd op: 28-01-2020 om 11:22 uur

Ingrijpende gebeurtenissen en Crisisbeheersing

"Ik wilde mee doen aan deze workshop omdat altijd en overal ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Ik koos de GGD omdat ik denk dat zij me kunnen helpen me handelingsbekwaam te voelen. De workshop was erg waardevol en vooral praktijkgericht.”

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met (dreigende) ingrijpende gebeurtenissen. Een gezinsdrama, zedenzaak, een aanslag of een andere acute crisissituatie. Wat doe je als je hier als organisatie voor komt te staan? Deze zich plotseling aandienende crisissituaties vergen een adequate aanpak vanuit de leiding. Dan is het heel fijn als er een goed plan klaar ligt.

Welke instanties kunnen je zo snel mogelijk helpen, met wie werk je samen, hoe communiceer je met bijvoorbeeld de media? Dit zijn vragen waar je beleid op kunt maken. In deze workshop van één dagdeel oefen je hoe je om moet gaan met deze belangrijke aspecten rondom crisis.

Voor wie?

Een training voor managers, beleidsmedewerkers, (locatie)directeuren en bestuursleden in het onderwijs en kinderopvang.

Na deze training...

  • weet de professional hoe hij in verschillende situaties van crisis met de juiste mensen kan samenwerken;
  • heeft de professional ervaren hoe een crisisoverleg werkt;
  • weet de professional hoe hij het beste kan communiceren; 
  • is het beleid vastgelegd in een protocol.

Programma

  • Introductie verschillende ingrijpende gebeurtenissen.
  • In kaart brengen wat er allemaal moet gebeuren.
  • Theorie over opschaling.
  • Protocol aanscherpen.
  • Table-top oefening via de BOB structuur (beeldvorming-oordeelsvorming en besluitvorming).
  • Oefening over het omgaan met pers en media.