GGD West-Brabant
Geplaatst op: 04-04-2020 om 14:22 uur
Laatst gewijzigd op: 26-05-2020 om 21:34 uur

aanmelden voor de coronatest
bij de ggd

Na aanmelden bij de GGD kunt u snel terecht voor een test. Er zijn geen wachttijden.

Wie kan aangemeld worden voor een test?

Personen kunnen getest worden op het nieuwe coronavirus (COVID-19) als:

 • ze één of meerdere klachten hebben die passen bij COVID-19:
  • hoesten
  • neusverkoudheid
  • koorts
  • kortademigheid
  • hevige spierpijn (niet door sporten).
 • én vallen onder één van de volgende doelgroepen:
  • Zorgmedewerkers die directe zorg verlenen buiten het ziekenhuis:
   • Huisartsenpraktijk
   • Gehandicaptenzorg
   • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
   • Wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
   • Ambulancedienst
   • Verloskundigen en kraamzorg
   • Geestelijke gezondheidszorg
   • Instellingen voor jeugdzorg
   • Tandartsen en mondzorg
   • Paramedische beroepen met direct patiëntencontact
   • Apothekers en apothekersassistenten
   • Zorgmedewerkers in zelfstandige behandelcentra
  • Medewerkers in het basis- en speciaal onderwijs en de kinderopvang.
  • Jeugdtrainers die in aanraking komen met groepen kinderen.
  • Personen, die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang.
  • Kinderen van 0 t/m 12 jaar (in overleg met ouder/verzorgende) in het (speciaal) basisonderwijs en kinderen die opgevangen worden op een (medisch) kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang wanneer er sprake is van een ongewoon aantal kinderen met klachten (3 of meer kinderen) in een groep.
  • Medewerkers in handhaving en toezicht (politie, BOA’s, medewerkers Dienst Justitiële Inrichtingen en marechaussee).
  • Mensen werkzaam in contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures.
  • Mensen werkzaam in contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen.
  • Rij-instructeurs.
  • Taxichauffeurs.
  • Medewerkers in het openbaar vervoer met cliëntcontacten.
  • Mantelzorgers, pgb-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg.
  • In bijzondere gevallen kunnen ook medewerkers van de brandweer en uitvaartbranche worden getest.

Aanmelden via de bedrijfsarts

Om getest te kunnen worden, dient de indicatie gesteld te worden door een bedrijfsarts of instellingsarts. Deze gebruikt voor zorgmedewerkers de uitgangspunten beschreven op de website van het RIVM

Bedrijfsartsen kunnen medewerkers aanmelden voor de test via de nieuwe landelijke applicatie CoronIT Hiervoor moeten zij gekoppeld zijn met CoronIT.

Mocht het om redenen toch niet lukken om medewerkers via CoronIT aan te melden, dan kunt u bellen naar de Servicedesk CoronIT:  085-0645929 of mailen naar  servicedesk-coronit@ggdghor.nl.

Heeft u geen bedrijfsarts? 

Heeft u geen bedrijfsarts, zoals ZZP'ers, vrijwillige jeugdtrainers en mantelzorgers, dan kunt u een e-mail sturen naar coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl. Vermeld in deze e-mail duidelijk waarom u niet via een bedrijfsarts aangemeld kunt worden. Wij nemen contact met u op om de aanmelding voor de test te organiseren.

Bevestiging van de afspraak

Na aanmelden ontvangt u binnen één dag een bevestigingsmail met de afspraak en de locatie waar u verwacht wordt. 

Testuitslag

In afwachting van de testuitslag adviseren wij u niet te werken en de maatregelen te nemen als of u positief getest bent.

U ontvangt de uitslag van uw bedrijfsarts of de GGD via mail of telefoon. Uw bedrijfsarts kan deze uitslag zelf inzien.

Via onze medewerkers op de testlocatie ontvangt u informatie over welke leefregels u moet opvolgen totdat u de uitslag van de test heeft ontvangen en hoe te handelen als deze positief is.

Inzetbaarheid personeel

Wij willen benadrukken dat wij geen uitspraken doen over of werknemers wel of niet mogen werken. Dit is een beslissing die de organisatie en de bedrijfsarts zelf maken. Wel is ons advies om personen die positief zijn getest op COVID-19 zoveel mogelijk thuis te laten blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn én tot minstens 7 dagen na het ontstaan van de klachten.

Vragen?

Voor vragen kunt u dagelijks tussen 08:30 en 17:00 uur bellen naar  085-0785810.
Indien u een arts bent, kunt u op dezelfde tijden ook bellen naar  085-0785812.