GGD West-Brabant
Geplaatst op: 12-08-2019 om 15:27 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

Kwaliteitsmanagement

GGD West-Brabant wil kwaliteit leveren en klantgericht werken. We voldoen aan de HKZ norm en hebben in 2018 het certificaat voor 3 jaar verlengd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Kenmerkend voor een HKZ certificaat is dat de klant centraal wordt gesteld, betrouwbare resultaten worden gepresenteerd en dat voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.  

In juni 2019 heeft er een tussentijds toetsingsmoment plaatsgevonden, wat goed afgesloten is. “GGD West-Brabant is actief met haar kwaliteitsbeleid bezig, er wordt hard gewerkt en zaken worden gestructureerd opgepakt. De medewerkers zijn professionals”. 

Onze sterke punten

  • GGD West-Brabant is zich bewust van de risico’s voor de organisatie. Risico's worden aangepakt in organisatiebeleid en door activiteiten van de teams. 
  • De klant wordt goed geïnformeerd t.a.v. privacy en eigendommen. 
  • Er is goede aansluiting in de kwaliteitsinstrumenten, er is veel tijd gestoken in de werking van het kwaliteitssysteem in het geheel. 

Waar we nog aan kunnen werken

  • De organisatie heeft besloten om functioneringsgesprekken op een andere manier vorm te gaan geven, het plan van aanpak ligt er. De komende tijd gaan we aan slag om dit in de praktijk te brengen. 
  • We hebben veel verschillende doelgroepen en afdelingen. Met onze klantbelevingsonderzoeken kijken of we voldoende aansluiten bij onze klanten. We hebben nog niet al onze doelgroepen kunnen bereiken in de klantbelevingsonderzoeken. We gaan daarom op zoek naar een manier om bij het volgende klantbelevingsonderzoek al onze doelgroepen te bereiken.