GGD West-Brabant

Meldpunt zorg en overlast

Het kan zomaar gebeuren dat u te maken krijgt met iemand die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. U wilt de situatie graag veranderen, maar weet niet waar u moet beginnen. U kunt dit bij ons melden, de GGD staat voor u klaar! Bel ons op werkdagen of vul onderstaand formulier in.
Wilt u iets melden? Bel: 076 528 22 61
Geplaatst op: 21-03-2016 om 14:09 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

Inloopspreekuren

In Breda en Bergen op Zoom hebben wij inloopspreekuren voor dak- en thuislozen, onverzekerden en mensen zonder goede toegang tot zorg.

Bergen op Zoom

  • Maatschappelijke opvang Zuid-Oostsingel 45, Bergen op Zoom.
    Maandagochtend en Woensdagmiddag

Breda

  • Doorstroomvoorziening, Slingerweg 90, Breda
    Maandag en Donderdagochtend

Onze aanpak

De Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg is bekend onder de afkorting OGGZ. De West Brabantse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van alle burgers. Ook voor hulpverlening aan kwetsbare en of verwarde personen, die ondanks soms zware problematiek niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken.
Vaak gaat het om complexe en langdurige zorgvragen. Soms is er sprake van overlast in het woon- en leefklimaat van de omgeving of gevaar voor de persoon zelf.
Het OGGZ team legt contact met de aangemelde cliënt, bemiddelt en verwijst door naar de meest geschikte hulpverlening. Iedereen met problemen heeft recht op zorg en op een wegwijzer naar passende zorg.
Wanneer een melding wordt gedaan, onderzoekt de OGGZ-functionaris de situatie. Bestaat er al contact met bijvoorbeeld bemoeizorg? Dan wordt de melding eerst doorgegeven. Zo niet, dan gaat de OGGZ-functionaris op huisbezoek om met de aangemelde cliënt in gesprek te komen. Samen met de cliënt, en soms met hulp van de omgeving, wordt de situatie in kaart gebracht. In overleg met andere hulpverleningsinstanties wordt gekeken welke hulp het meest geschikt is.

Online melden

Wie bent u?
Over wie wilt u een melding doen?