GGD West-Brabant
Geplaatst op: 12-08-2019 om 15:27 uur
Laatst gewijzigd op: 29-10-2020 om 21:14 uur

Kwaliteitsmanagement

Eind 2019 heeft GGD West-Brabant de visie op kwaliteit opnieuw bekeken. Daarin staat het klant-denken centraal, waarbij we niet denken vóór de klant maar vanuit de klant. We willen uitgaan van onze bedoeling; doen we de juiste dingen en doen we die dan goed? Jaarlijks worden we extern getoetst op de ISO-maatstaf door CIIO. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid. 

In de visie van CIIO op certificeren gaat men uit van het feit dat het leveren van kwaliteit niet los staat van de missie, visie en strategie van de organisatie. De CIIO Maatstaf is (net als de ISO 9001:2015) gebaseerd op zeven principes van kwaliteitsmanagement: leiderschap, klantfocus, betrokkenheid van professionals, relatiemanagement, procesbenadering, risicomanagement en continu verbeteren.

Bij de toetsing van de werking van het (kwaliteit)managementsysteem kijkt CIIO niet alleen naar ‘harde’ bewijzen’ (databases, plannen, registraties, evaluaties en resultaten) maar ook naar ‘softe’ bewijzen (houding, inzet, motivatie, kennis delen, feedback geven). Dit past bij onze visie.

In juni 2020 hebben we ons ISO-certificaat in ontvangst genomen.