GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-12-2016 om 13:43 uur
Laatst gewijzigd op: 28-12-2020 om 14:00 uur

nevenfuncties directie en MT

Naam
Functie
Nevenfunctie Organisatie
Vanaf
Annemieke van der Zijden
Directeur publieke gezondheid  Voorzitter
Tactisch ROAZ (Noord-Brabant) 2018
Annemieke van der Zijden  Directeur publieke gezondheid Lid Raad van Toezicht NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health).  2018 
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid Lid van Presidium GGD GHOR Nederland
2014
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid Lid Adviesraad Tranzo 2014
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid
Voorzitter Stuurgroep Academische werkplaats Tranzo 2014
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid Directielid RAV Brabant MWN 2013
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid Lid Veiligheidsdirectie Midden West Brabant 2013
Annemieke van der Zijden Directeur publieke gezondheid Lid Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer 2019
Bernadette van Oers Sectormanager / MT-lid -  -
Mark van Beers Sectormanager / MT-lid Lid Stuurgroep Tranzo 2014
Mark van Beers Sectormanager / MT-lid Lid Tactisch ROAZ (Noord-Brabant) 2017
Anne-Marie Vermeulen MT-lid - -