GGD West-Brabant

GGD Gezondheidsmeter 2020 van start

Op 7 september starten wij met een onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van West-Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 60.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij worden bevraagd op thema’s met betrekking tot gezondheid, welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van de woonomgeving.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18- t/m 64-jarigen en 65-plussers. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. De uitkomsten worden door de GGD en gemeenten gebruikt om per gemeente en per wijk te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmeter 2020. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst, maar kunnen dit jaar voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl Dit is mogelijk vanaf 22 september.

De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter 2020 worden op groepsniveau weergegeven. Medio 2021 zijn de resultaten te bekijken op www.brabantscan.nl

Deelname

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Bekijk dan de privacyverklaring

Vragen?

Heb je vragen over de GGD Gezondheidsmeter 2020 of wil je meer informatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen hieronder.

Hoe selecteren jullie inwoners?
Voor ons onderzoek nodigen we zo’n 60.000 mensen uit in de regio West-Brabant. De computer heeft uit het bevolkingsregister van de gemeente willekeurig inwoners van 18 jaar en ouder geselecteerd die aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst, maar kunnen dit jaar voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl
Hoe zit het met de privacy?
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. De wet bepaalt dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Bekijk dan de privacyverklaring
Wat gebeurt er met de resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor 2020?
GGD’en, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verwerken de verzamelde gegevens. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Deze gegevens gebruiken de gemeente en de GGD vervolgens voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten zijn medio 2021 toegankelijk via www.brabantscan.nl
Ik heb een andere vraag
Staat jouw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven? Bekijk dan onze uitgebreide FAQ op www.ggdmonitor.nl of neem contact op via  infomonitor@ggdwestbrabant.nl.