GGD West-Brabant

Resultaten vierde ronde panelonderzoek West-Brabant

Drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken zijn nog steeds de beste manieren om besmettingen van het Corona virus tegen te gaan. Maar om ons te houden aan deze adviezen, is een uitdaging. We gaan steeds meer naar buiten en spreken ook meer met anderen af. Daarbij wordt 1,5 meter afstand houden lastiger. De grote meerderheid van de deelnemers heeft echter wél vertrouwen in de Nederlandse aanpak. Dat blijkt uit de vierde ronde van het panelonderzoek van de GGD West Brabant in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en in Nederland eind juni.

Gevoelens van stress en eenzaamheid nemen verder af

Met de verdergaande versoepelingen van de maatregelen neemt de ervaren dreiging nog meer af en zien we ook dat het mentaal welbevinden van veel mensen verder verbetert. Ten opzichte van het begin van de corona periode hebben minder mensen gevoelens van angst, somberheid, stress en/of slaapproblemen, dan voor aanvang van de corona uitbraak. Gelukkig zien we ook de gevoelens van eenzaamheid afnemen,  doordat mensen meer contact met elkaar kunnen hebben. Toch voelt één op de zeven respondenten zich nog steeds eenzamer dan voor de uitbraak.

 

Naleven gedragsregels wordt lastiger …

Om een tweede golf van besmettingen te voorkomen, blijft het naleven van de gedragsregels belangrijk. Uit de huidige meting blijkt dat 66% van de deelnemers het goed lukt om drukte te vermijden. De 1,5 meter afstand houden wordt lastiger, vooral bij het boodschappen doen en tijdens het werken buitenshuis. Een grote groep deelnemers denkt dat zij zich zou laten testen bij klachten (71%). 11% van de panelleden heeft zich ook daadwerkelijk op COVID-19 laten testen.

 

… maar vertrouwen in Nederlandse aanpak blijft groot 

In lijn met de vorige meting, heeft ongeveer twee derde van de deelnemers (veel) vertrouwen in de Nederlandse corona aanpak. 

 

Groot deel houdt vakantie in eigen land

Onzekerheid rondom de ontwikkeling van de corona-pandemie in Europa maakt dat veel mensen hun vakantie naar het buitenland hebben uitgesteld of geannuleerd. Ruim een derde gaat dit jaar niet op vakantie en 28% is van plan om dit jaar in Nederland op vakantie te gaan. Ongeveer een kwart reist naar een Europees land, 2% gaat op vakantie buiten Europa en 12% heeft nog geen definitieve vakantieplannen. 

 

Corona in de toekomst

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan te denken dat er in de komende maanden een tweede golf van coronabesmettingen komt. 88% van de respondenten geeft aan het (heel) erg te vinden als deze golf zich zou aankondigen.
GGD West Brabant voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt de komende tijd nog vaker uitgevoerd. Ruim 1060 panelleden uit West Brabant vulden de vierde vragenlijst in. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic over de vierde meting of
 de landelijke resultaten.