GGD West-Brabant

Eén van de kerntaken van de GGD West-Brabant is het monitoren van de publieke gezondheid. Hiervoor nemen we onder andere vragenlijsten af onder verschillende leeftijdsgroepen. De cijfers die we hiermee verkrijgen, presenteren we sinds 1 november 2017 op www.brabantscan.nl

Op 1 november 2019 vierde de Brabantscan alweer haar tweede verjaardag. In deze twee jaar is hét Brabantse dashboard met gezondheidsinformatie over alle inwoners in Brabant flink gegroeid. Ook de komende tijd blijven we de Brabantscan doorontwikkelen. Hierbij hebben we uw hulp nodig. We zijn benieuwd of u de Brabantscan kent, deze vaak gebruikt en hoe gebruiksvriendelijk u deze vindt? Ook willen we graag weten wat u nog mist in de Brabantscan.

Doe mee aan onze korte enquête over de Brabantscan

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag en helpt ons om nog beter aan te sluiten bij uw informatiebehoefte.

Mocht u vragen hebben over de enquête of over de Brabantscan, dan kunt u mailen naar info@ggdbrabantscan.nl

Brabantscan

De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen.