GGD West-Brabant
“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber, 2012). Dit begrip, beter bekend als positieve gezondheid, wordt steeds vaker gebruikt om gezondheid te omschrijven. De GGD West-Brabant heeft de positieve gezondheid van inwoners van 65 jaar en ouder in beeld gebracht. De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Bekijk de infographic voor uw gemeente.