GGD West-Brabant
In 2018 zijn Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup Juzt gestart met het project De cirkel is rond dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen bij casussen van ernstig huiselijk geweld.

Team Onderzoek heeft ondersteund bij de evaluatie van het eerste projectjaar. Download het rapport op de website van Veilig Thuis. Ook in het tweede projectjaar (2019) blijven wij betrokken om de ervaringen met het project te evalueren.