GGD West-Brabant

Eén op de tien Brabanders ontvangt hulp vanwege gezondheid

Eén op de tien 19-plussers in Brabant krijgt hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Dit kan gaan om professionele hulp, mantelzorg of zorg van vrijwilligers.

Men ontvangt voornamelijk mantelzorg (7%). Slechts 1% ontvangt hulp van een vrijwilliger (naast eventuele mantelzorg). Het aandeel 19-plussers dat behoefte heeft aan méér hulp vanwege de gezondheid, ligt in Brabant op 3%. 88% geeft aan dat wanneer er behoefte is aan meer hulp, deze ook in de omgeving beschikbaar is. In niet stedelijke gebieden is hulp vaker beschikbaar (91%) dan in (zeer) stedelijke gebieden (87%).

Hoe verhoudt het zorggebruik zich tot de zorgbehoefte? Hoeveel zorgkosten worden er gemaakt per verzekerdejaar?
Het antwoord op deze en andere vragen over zorggebruik, zorgbehoefte en zorgkosten vindt u op de Brabantscan

Naast gegevens over zorg, vind u hier cijfers over tal van gezondheidsthema’s.