GGD West-Brabant
Geplaatst op: 22-12-2020 om 11:41 uur
Laatst gewijzigd op: 03-01-2021 om 20:28 uur

Priklocatie eerste vaccinatieronde COVID-19: samenwerking tussen GGD West-Brabant en Amphia Langendijk in Breda

Vanaf 15 januari aanstaande start GGD West-Brabant met het vaccineren van zorgpersoneel werkzaam in de verpleeghuizen, gevolgd door medewerkers van de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Dit is de doelgroep die door het RIVM is aangewezen om als eerste het vaccin te krijgen. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. De vaccinatie gebeurt in het ziekenhuis van Amphia aan de Langendijk in Breda. We hebben in Amphia een goede samenwerkingspartner gevonden voor het beschikbaar stellen van een geschikte priklocatie. Behalve dat GGD West-Brabant zelf gekwalificeerd personeel beschikbaar heeft, dat wordt ingezet voor deze grootschalige vaccinatieronde, bieden ook andere organisaties ondersteuning aan. Amphia is een van die partners. Deze locatie is een van de drie locaties in heel Noord-Brabant waar zorgmedewerkers langdurige zorg twee vaccinaties krijgen.

Keuze locatie

GGD West-Brabant is verheugd over de samenwerking met Amphia om een deel van het ziekenhuis aan de Langendijk in te richten als priklocatie. Belangen van beide organisaties zijn groot om samen zo snel mogelijk inwoners en professionals uit onze regio te vaccineren tegen het coronavirus.

De locatie is goed bereikbaar zowel met de auto, fiets, te voet of openbaar vervoer. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen waar men gratis gebruik van kan maken. De komende weken werken GGD West-Brabant en Amphia er hard aan om een deel van het ziekenhuis in te richten als priklocatie rekening houdend met wachtrijen waar voldoende afstand gehouden kan worden, registratiepunten en medische loketten met &artsen. We kunnen tot in de tweede helft van 2021 gebruik maken van het ziekenhuis. Dit geldt ook voor de testlocatie die we daar ter plekke al hebben.

Amphia helpt een handje

Behalve het beschikbaar stellen van ruimte is Amphia ook bereid om personele ondersteuning te leveren. Om alles goed te laten verlopen op de priklocatie zijn er dagelijks tientallen mensen nodig in diverse rollen. Naast het medisch personeel zijn dit dagcoördinatoren, ondersteuners, administratieve medewerkers en verkeersregelaars. GGD West-Brabant heeft deze medewerkers grotendeels in huis. Waar nodig doen we een beroep op  samenwerkingspartners.

Om zorgvuldig en veilig te vaccins te mogen toedienen krijgen medewerkers van de priklocatie vooraf een training en ontvangen ze gedetailleerde instructies rondom bereiding en toediening van het vaccin.

Op maandag 21 december jongstleden heeft het Ministerie van VWS een Kamerbrief uitgebracht. Voor meer detailinformatie verwijzen wij u naar deze Kamerbrief.

Lees meer over de coronavaccinatie