GGD West-Brabant
Geplaatst op: 30-12-2019 om 11:22 uur
Laatst gewijzigd op: 20-01-2020 om 13:50 uur

Verkennend onderzoek naar beleving risico’s mestbewerking bij omwonenden

De GGD’en in Brabant hebben samen met het RIVM onderzoek gedaan naar de zorgen over mestbewerking bij omwonenden die overlast ervaren. Er zijn 10 omwonenden van mestbewerkers in Noord-Brabant geïnterviewd. Het onderzoek doet geen uitspraak over hoeveel omwonenden overlast ervaren, of op hoeveel locaties sprake is van overlast.

De GGD vindt het belangrijk te erkennen dat dergelijke bedrijven tot overlast kunnen leiden en ervoor te zorgen dat klachten serieus genomen worden. De aanbevelingen geven handvatten om bezorgdheid te voorkomen dan wel verminderen.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid en de Provincie Noord-Brabant.