GGD West-Brabant
Geplaatst op: 04-11-2019 om 10:15 uur
Laatst gewijzigd op: 04-11-2019 om 11:31 uur

Samen het verschil maken in de regio Brabant

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van Radboudumc en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem) innovatie in de zorg en welzijn.

Met de HIS richten we ons op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen op het gebied van maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen. Hiervoor is een programma opgesteld dat in 2017 en in 2018 landelijk succesvol is getest met twee groepen van 50 personen per cohort.

Essentieel hierbij is dat deelname laagdrempelig is (ook financieel) en dat de samenstelling van de groep zodanig is dat alle lagen vertegenwoordigd zijn oftewel “The whole system in the room” aanwezig is. Dit houdt in dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en meer. De grootste overeenkomst van de deelnemers is waarschijnlijk dat zij allemaal samen willen werken om echt verschil te kunnen maken.

Sinds 2019 is de focus verschoven van een landelijke aanpak naar een focus op regio's. Deze edities worden georganiseerd door lokale partijen waarin de deelnemers en problemen uit de regio zelf komen.

Regionale editie Brabant

In januari 2020 start de regionale editie van de Health Innovation School in Brabant georganiseerd door: Care Innovation Center West Brabant, Alles Is Gezondheid, Coöperatie Slimmer Leven, met steun van Provincie Noord-Brabant, GGzE, Zorgbelang Brabant I Zeeland, Verschilmakers, transvorm, Helath~Holland, Acknowledge en Founding Fathers Radboudumc en Ministerie van VWS.

Hier krijgen 50 innovatieve professionals en (toekomstige) leiders de mogelijkheid om samen te leren, co-creëren en te implementeren rondom vitaliteit, welzijn en zorg. Complexe en regionale uitdagingen zijn hierbij het vertrekpunt. Deelnemers zullen worden getraind op vaardigheden en kennis rondom innoveren, implementeren en opschalen.
De regionale editie van de Health Innovation School zal plaatsvinden in de periode januari 2020 tot juni 2020 en richt zicht op deelnemers die wonend of werkzaam zijn in Brabant.

Heb je interesse in deelname?

Je kunt je vanaf nu aanmelden

Eind december maken we de definitieve selectie bekend. Bij de selectie van deze regionale editie van de Health Innovation School zal gezocht worden naar een goede verdeling van ‘The whole system in the room’, met de persoonlijke motivatie van jouw deelname als belangrijkste selectiepunt.

Zie voor verdere informatie de website van de Health Innovation School Brabant