GGD West-Brabant
Geplaatst op: 01-08-2019 om 12:08 uur
Laatst gewijzigd op: 06-08-2019 om 09:40 uur

Kinderopvang en vaccinatie

GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvangvoorzieningen ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke opvangsituatie.
Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Met hun ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn. Het recht om te vaccineren is een individuele keuze en ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuze. Een vaccinatie haal je bovendien niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bescherming van de ander.