GGD West-Brabant
Geplaatst op: 09-07-2019 om 13:11 uur
Laatst gewijzigd op: 16-08-2019 om 13:07 uur

Advies commissie Kinderopvang en vaccinatie

Op 1 juli presenteerde de Commissie kinderopvang en vaccinatie haar advies Prikken voor elkaar. Kinderopvang en vaccinatie: een zorg van overheid en maatschappij. In het advies lezen wij een bevestiging van ons standpunt over vaccineren in de kinderopvang: de GGD staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij.

Wij maken ons zorgen om en zetten ons in voor de gezondheid van alle kinderen in West-Brabant. Ook van de kinderen die – om welke reden dan ook – niet gevaccineerd zijn. Wij staan daarom achter de maatregelen en zien voor ons een grote rol in het voeren van het goede gesprek met ouders.

Wij onderschrijven het standpunt van de commissie dat vaccineren een collectieve verantwoordelijkheid en een brede maatschappelijke taak is. In het rapport zijn 3 scenario’s beschreven waarbij het oranje scenario volgens de commissie een weergave is van de huidige situatie in Nederland. In dit scenario daalt de vaccinatiegraad voor mazelen onder de 95%.

De maatregelen die volgens de commissie behoren bij het oranje scenario, onderschrijven we én behoren bij het dagelijks werk van de GGD’en. Wij vinden goede informatie voor ouders en verzorgers belangrijk en geloven in het voeren van het goede gesprek over vaccineren. In onze jarenlange ervaring hiermee blijkt dat dit zijn vruchten afwerpt en we gaan daar graag mee door. Het creëren van meer tijd bij de Jeugdgezondheidszorg voor het aangaan van het gesprek met ouders die niet vaccineren, onderschrijven wij dan ook van harte.