GGD West-Brabant
Geplaatst op: 28-05-2019 om 11:10 uur
Laatst gewijzigd op: 28-05-2019 om 11:53 uur

Kinderopvang en vaccinatie

GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvangvoorzieningen ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke opvangsituatie

Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Met hun ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn. Het recht om te vaccineren is een individuele keuze en ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuze. Een vaccinatie haal je bovendien niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bescherming van de ander.

Commissie kinderopvang en vaccinatie

In december 2018 heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie kinderopvang en vaccinatie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang. Naar verwachting komt de commissie na de zomer met een advies voor de kinderopvang.