GGD West-Brabant
Geplaatst op: 22-10-2018 om 16:26 uur
Laatst gewijzigd op: 22-10-2018 om 16:31 uur

Relatie nabijheid geitenhouderij en verhoogde kans op longontsteking bevestigd

Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen.

Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Vandaag werden de resultaten openbaar van het vervolgonderzoek naar de relatie longontsteking bij veehouderij. Dit onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

De belangrijkste conclusies en advies:

  • De relatie tussen wonen in de buurt van een geitenhouderij en het meer voorkomen van longontstekingen is opnieuw aangetoond.
  • Er blijft onduidelijkheid over de oorzaak van deze relatie. Uitkomsten van vervolgonderzoek dat hierop is gericht, worden pas over 2 jaar verwacht.
  • Totdat er meer duidelijkheid is, adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe te passen:
    • terughoudend zijn met uitbreidingen of nieuwbouw van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen).
    • ook terughoudend zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van al gevestigde geitenhouderijen.
  • Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op longontsteking groter naarmate de afstand tot een geitenbedrijf kleiner is. Tot een afstand tot 2 kilometer blijft het risico vergroot.
  • De relatie tussen longontstekingen en het wonen binnen 1 km van een pluimveehouderij wordt in het nieuwste onderzoek niet meer gezien. Toch is dat geen aanleiding voor aanpassing van het GGD advies om uitstoot van fijnstof en endotoxine te verlagen. Deze stoffen leiden ook tot andere gezondheidsrisico’s dan longontsteking.

Lees ook de uitgebreide reactie en het gezamenlijk advies van de landelijke GGD werkgroep veehouderij op de website van GGD GHOR Nederland.
Op de RIVM-website staan de rapporten, de resultaten en meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek of onze reactie op de onderzoeksresultaten? Dan kunt u contact opnemen met het team Gezondheid, milieu en veiligheid van de Brabantse GGD’en via  0900 3 68 68 68.