GGD West-Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 31-05-2018 om 13:07 uur
Laatst gewijzigd op: 17-07-2018 om 13:16 uur

Meningokokken, hoe zit het eigenlijk?

Er is in de media momenteel veel aandacht voor het onderwerp Meningokokken. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Voor sommige soorten meningokokken is een vaccinatie beschikbaar. Het totaal aantal gevallen van meningokokkenziekte is de laatste jaren afgenomen. Het aantal infecties met meningokokken W steeg in Nederland wel van gemiddeld vier per jaar tot 2015 tot vijftig in 2016 en tachtig in 2017. Daarom besloot de minister onlangs om de vaccinatie tegen meningokokken uit te breiden. Hiermee wil de minister de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W stoppen.

Hieronder leest u de meest gestelde vragen (en antwoorden) over meningokokken.

Hoe krijg je een meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze is van mens op mens overdraagbaar en bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen. Zij worden hier niet ziek van. De bacterie wordt via de lucht, door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens overgedragen. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kunnen mensen er wél ernstig ziek van worden. Maar de kans om ziek te worden is heel klein. Er zijn verschillende soorten van deze bacterie. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste.

Wie heeft het meeste kans op een meningokokkenziekte?

Iedereen kan meningokokkenziekte krijgen, maar de ziekte komt het meest voor bij kinderen tussen 1 en 4 jaar oud, jongeren tussen de 14 en 20 jaar en als je ouder bent dan 60 jaar.

Wie worden gevaccineerd?

Kinderen van 14 maanden krijgen het vaccin ACWY aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma.
Jongeren geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 krijgen het vaccin aangeboden tussen 1 oktober en 30 november 2018. Jongeren ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Op 16 juli 2018 liet staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat volgend jaar een extra groep jongeren wordt opgeroepen voor de vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Het gaat om jongeren die zijn geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004. Het extra programma komt naast de bovengenoemde al geplande vaccinatie in het najaar van 2018. Zodra bekend is wanneer de vaccins voor de extra groep beschikbaar zijn, zal hiervoor ook een campagne worden gepland (naar verwachting in de loop van 2019).

Waarom peuters en 14-18-jarigen?

Het is onmogelijk om alle kinderen, jongeren en ouderen te vaccineren. Daarom is besloten te starten met de peuters en met tieners die in 2019 14-18 jaar worden. Sinds 1 mei 2018 krijgen peuters van 14 maanden op het consultatiebureau een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY. Deze vaccinatie vervangt de vaccinatie tegen meningokokken C, die deze jonge kinderen al sinds 2002 krijgen aangeboden.

Veertien- tot achttienjarigen vormen één van de groepen met een hogere kans op de ziekte. Hoewel de kans om ziek te worden ook bij hen heel klein is, spelen zij ook een rol bij de verspreiding van de bacterie. Zij bewegen zich in verschillende sociale groepen (school, sportclub, gezin) en kunnen zo makkelijker de bacterie oplopen en verspreiden. Door hen te vaccineren, beschermen we indirect de hele bevolking, omdat zij de bacterie niet kunnen verspreiden als zij gevaccineerd zijn. In 2019 krijgen tieners geboren tussen tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie.

Ik behoor niet tot deze risicogroep, maar ik wil mezelf of mijn kind toch laten inenten. Waar kan ik dan terecht?

We willen benadrukken dat de kans om ziek te worden heel gering is. Als u (of uw kind) buiten de risicogroep valt, maar u wilt toch een vaccinatie, dan is dit mogelijk. De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin betaalt u zelf, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket. Maak voor een vaccinatie een afspraak bij je huisarts of bij ons vaccinatiecentrum via vaccinatiecentrum@ggdwestbrabant.nl. De kosten voor deze vaccinatie zijn € 79,50, inclusief consultkosten. 

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over meningokokken en de vaccinatie op de website van het RIVM. Of bezoek de website Rijksvaccinatieprogramma.