GGD West-Brabant

Vragen over asbest?

Heeft u na het lezen van onderstaande info nog aanvullende vragen over asbest en gezondheid in uw leefomgeving? Neem dan contact op met Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. Wij zijn op werkdagen bereikbaar.
Voor vragen en advies: 0900 368 68 68
08:30 tot 17:00 uur
Geplaatst op: 31-03-2016 om 12:20 uur
Laatst gewijzigd op: 29-05-2020 om 21:25 uur

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal. Het materiaal is opgebouwd uit hele kleine vezels en die vezels zijn niet zichtbaar met het blote oog. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt.

Asbest in de lucht

Overal in de lucht is een hele lage concentratie van asbestvezels aanwezig. De vezels komen in de lucht door slijtage van asbesthoudend materiaal en de verwerking van asbest in onder andere oude remschijven van vrachtwagens. Deze concentratie vezels is zo laag dat de GGD niet verwacht dat mensen daar ziek van worden.

Standpunt van de GGD

De GGD heeft als standpunt dat het verstandig is om blootstelling aan asbestvezels in de lucht zoveel mogelijk te beperken. Daarom willen we graag voorkomen dat losse asbestvezels zich in de lucht verspreiden. Dit is ook terug te lezen in het landelijke standpunt van de GGD.


Wat kun jezelf (laten) doen aan asbest? Op deze pagina leest u daar meer over.

Kan ik ziek worden van asbest?

Niet iedereen die losse asbestvezels inademt wordt ziek. De belangrijkste gevolgen voor de gezondheid zijn longkanker, longvlieskanker en buikvlieskanker (mesothelioom). De kans op ziekte hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand gedurende zijn leven inademt. Als u een keer wat vezels inademt, blijft de kans op kanker door asbest klein.

Het grootste risico lopen mensen die vroeger zonder bescherming met asbest hebben gewerkt. Dit omdat zij jarenlang veel asbestvezels hebben ingeademd. Tegenwoordig dragen medewerkers die asbest verwijderen om deze reden ook persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer weten over de risico’s van asbest voor de gezondheid? Lees dan het RIVM informatieblad.

Verbod op asbestdaken

Vóór 1 januari 2025 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. De eigenaar van het dak is hiervoor verantwoordelijk. Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten boetes geven aan eigenaars die hun asbestdak nog niet vervangen hebben.

Gaat u uw dak vervangen? Misschien kunt u kosten besparen door samen te werken met uw buren. Ook kunt u bij de vervanging van het dak denken aan het plaatsen van isolatie en/of zonnepanelen. U mag het asbestdak in sommige gevallen zelf saneren. Hier gelden echter een aantal regels voor. Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan moet u het saneren door een gecertificeerd bedrijf laten doen.

Meer informatie over asbest in daken

Loop ik een gezondheidsrisico als ik in de buurt van een asbestdak ben?

Nee. Asbestvezels zitten vast in het asbestdak en komen daardoor niet vrij in de lucht als het dak intact is.

Er liggen enkele mos-/asbeststukjes van het dak in mijn tuin, wat nu?

Loop er niet doorheen. Als het om enkele mos- en asbeststukjes gaat, dan kunt u deze natmaken en daarna opruimen en afvoeren volgens de instructies van uw milieustraat.

Loop ik een gezondheidsrisico als het dak licht is verweerd?

Nee, dit levert geen extra gezondheidsrisico op. Het dak bevindt zich in de buitenlucht, waardoor de concentratie vezels snel verdunnen of verwaaien. Maak voor het verwijderen van de dakplaten uw dak niet schoon. Het mos op de dakplaten kan gewoon mee afgevoerd worden. De GGD heeft als standpunt dat iedere bekende blootstelling aan losse asbestvezels voorkomen moet worden. Vandaar het advies om het dak te verwijderen, zodat er geen kans meer is op verspreiding is van losse asbestvezels.

Waarom dragen buurtbewoners die het dak verwijderen beschermende kleding en een mondkapje?

We willen iedere bekende blootstelling aan asbestvezels in de lucht voorkomen. Daarom adviseert de GGD om beschermende kleding en een mondkapje te dragen. Gebruik wel altijd een mondkapje met FFP3 filter. De witte pakken voorkomen dat er asbestvezels in de eigen kleding terecht komen. Na de werkzaamheden kunnen deze materialen samen met de asbesthoudende materialen worden afgevoerd. Loop tijdens de werkzaamheden niet uw woning binnen. Dit om verspreiding naar de woning te voorkomen. Uit voorzorg is het advies om niet te gaan kijken bij het verwijderen van de platen, om onnodige blootstelling en verspreiding te voorkomen.

Asbest in en om uw woning

Asbest is tot 1994 in veel verschillende producten in woningen gebruikt. De Asbestwegwijzer informeert u over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast.

asbest in huis? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!

Asbest en huurwoningen

Heeft u een huurwoning en wilt u weten of in uw woning asbest aanwezig is? Neem dan contact op met de eigenaar van uw woning, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. U moet ook contact opnemen met de eigenaar van de woning als u asbest wilt (laten) verwijderen.

Asbest en koopwoningen

Heeft u een eigen woning en wilt u onderzoeken of asbest aanwezig is? Of wilt u asbest verwijderen? Neem dan contact op met een asbestonderzoeksbureau dat daarvoor een certificaat heeft. Op de website van Ascert vindt u een overzicht. Zelf asbest verwijderen mag alleen als u voldoet aan de wettelijke regels (Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit). Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Asbest vrijgekomen bij een incident

Na een brand, storm, illegale sloop of door vandalisme kunnen er restanten asbesthoudend materiaal verspreid worden. In zo’n geval is de eigenaar meestal verantwoordelijk voor het (laten) opruimen. Met een asbestinventarisatie wordt bekeken waar het asbest terecht gekomen is. Vervolgens kan het gebied vakkundig worden schoongemaakt.

Asbest is bestand tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten. Daarom blijven de eigenschappen en daarmee de risico’s van de asbestvezels na een incident behouden. Ieder asbestincident vraagt maatwerk. Volg daarom de instructies op van de plaatselijke hulpdiensten of overheden. Over het algemeen is belangrijkste dat u het asbesthoudend materiaal met rust laat (loop er niet doorheen) om te voorkomen dat er vezels in de lucht vrijkomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Maakt u zich na het lezen van onze informatie zorgen over asbest in uw omgeving? Neem dan contact met ons op via  0900 368 68 68. Wij schatten de risico’s voor uw gezondheid in en geven aanvullende adviezen.