GGD West-Brabant

Vragen over asbest?

Heeft u vragen over asbest en gezondheid in uw leefomgeving? Neem dan contact op met Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid. Wij zijn op werkdagen bereikbaar.
Voor vragen en advies: 0900 368 68 68
08:30 tot 17:00 uur
Geplaatst op: 31-03-2016 om 12:20 uur
Laatst gewijzigd op: 30-08-2016 om 11:26 uur

Asbest

Asbest is een mineraal. Het wordt dus gemaakt door de natuur. Asbest is opgebouwd uit hele kleine vezels. Tot 1993 werd het materiaal veel gebruikt in bijvoorbeeld producten, gebouwen en woningen. Het is namelijk sterk en goedkoop en het isoleert goed. Wanneer asbestvezels vrijkomen, kan dit bij inademing een risico voor de gezondheid veroorzaken.

Wat zijn de gevolgen van asbest voor mijn gezondheid?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt hierdoor ziek. Hoe vaker u grote hoeveelheden asbestvezels inademt hoe groter de kans op ziekte. Het is niet erg als u een enkele keer een korte tijd asbestvezels inademt.

De belangrijkste gevolgen voor de gezondheid zijn:

  • Longkanker
  • Longvlieskanker
  • Buikvlieskanker (mesothelioom)
  • Stoflongen (asbestose)

Vaak ontstaan deze aandoeningen pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbestvezels. Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. Vooral mensen die vroeger zonder bescherming met asbest hebben gewerkt lopen risico. Dit omdat zij jarenlang veel asbestvezels hebben ingeademd. Tegenwoordig dragen medewerkers die asbest verwijderen om deze reden ook persoonlijke beschermingsmiddelen.

Achtergrondconcentraties in de lucht

Overal in de lucht bevindt zich een hele lage concentratie aan asbestvezels. De vezels komen in de lucht door slijtage van asbesthoudend materiaal en de verwerking van asbest in onder andere oude remschijven van vrachtwagens. Deze concentratie vezels is zo laag dat de kans op ziekte niet te verwachten is.

Wat doet de GGD bij asbest?

Maakt u zich zorgen over asbest in uw omgeving? Neem dan contact met ons op. Wij schatten de risico’s voor uw gezondheid in. Ook beoordelen wij of er meer onderzoek nodig is en of er maatregelen nodig zijn. Vaak leggen wij hierover contact met uw gemeente of woningbouwvereniging.