GGD West-Brabant
Geplaatst op: 01-06-2016 om 14:01 uur
Laatst gewijzigd op: 03-05-2017 om 16:26 uur

M@zl

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren.

In de informatiefilm ziet u hoe de mentor, jeugdarts, ouder, kind en leerplichtambtenaar samen werken aan de weg terug naar school. De betrokken partijen om het kind heen handelen vanuit hun gezamenlijke zorg, ieder vanuit zijn eigen rol. Je doet het nooit alleen!

Filmpje M@ZL

Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen. M@ZL brengt een groep leerlingen in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn. Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn speelt een grote diversiteit aan problematiek, denk hierbij aan:

  • langdurige ziekte
  • psychosociale problematiek
  • leefstijl- en motivatieproblematiek.

Leest u ook de special van e-magazine Gezond West-Brabant over M@ZL of ons jaarverslag 2016.

Aan de slag met M@ZL

Momenteel dragen we de materialen van M@ZL over aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). We verwachten dat M@ZL met ingang van 1 september 2017 in beheer is bij het NCJ.

Wetenschappelijk onderzoek

De interventie M@ZL is in 2017 door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit'. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat M@ZL effectief is: de ziekteverzuimomvang van de leerlingen die bij de jeugdarts werden uitgenodigd was na een jaar gehalveerd.

Download het proefschrift

Kosteneffectief

In opdracht van Actiz en GGD-NL is de kosteneffectiviteit van M@ZL onderzocht. M@ZL levert het vijfvoudige op van wat het programma kost. Tegenover een investering van 17 euro per leerling staat een gemiddelde opbrengst van 82 euro (zie p 15-16 van het rapport ).

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Vanneste, 06 105 401 59. Ook kunt u terecht bij Marga Beckers, 06-105 401 59 / 030 760 04 08.