GGD West-Brabant
Geplaatst op: 01-06-2016 om 14:01 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

M@zl

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren.

In de informatiefilm ziet u hoe de mentor, jeugdarts, ouder, kind en leerplichtambtenaar samen werken aan de weg terug naar school. De betrokken partijen om het kind heen handelen vanuit hun gezamenlijke zorg, ieder vanuit zijn eigen rol. Je doet het nooit alleen!  

 

Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen. M@ZL brengt een groep leerlingen in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn. Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn speelt een grote diversiteit aan problematiek, denk hierbij aan:

  • langdurige ziekte
  • psychosociale problematiek
  • leefstijl- en motivatieproblematiek.

Leest u over M@ZL of ons jaarverslag 2017.

Aan de slag met M@ZL

De interventie M@ZL is in beheer bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). 

Wetenschappelijk onderzoek

De interventie M@ZL is in 2017 door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit'. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat M@ZL effectief is: de ziekteverzuimomvang van de leerlingen die bij de jeugdarts werden uitgenodigd was na een jaar gehalveerd. Een effectstudie van M@ZL op het MBO wordt momenteel uitgevoerd door de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Download het proefschrift

Kosteneffectief

In opdracht van Actiz en GGD-NL is de kosteneffectiviteit van M@ZL onderzocht. M@ZL levert het vijfvoudige op van wat het programma kost.

Meer weten?

M@ZL is in beheer bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Voor meer informatie:

  • over de toepassing van M@ZL in regio West-Brabant kunt u terecht bij Simone Voets
  • over de doorontwikkeling van M@ZL voor het primair onderwijs kunt u terecht bij Esther Pijl
  • over de onderbouwing van de interventie kunt u terecht bij Yvonne Vanneste: 06 837 783 91
  • over de landelijke verspreiding en toepassing van M@ZL kunt u terecht bij Mark Weghorst: 06 253 901 13