GGD West-Brabant
Geplaatst op: 19-11-2019 om 12:44 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2020 om 15:02 uur

Wat is tuberculose?

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose.
Sommige mensen kunnen deze bacterie ‘slapend’ in hun lichaam hebben. Zij merken daar niets van. Ze zijn niet ziek. Dat heet een ‘latente tuberculose infectie’ (LTBI). Ongeveer 10 procent van de mensen met een LTBI krijgt later de ziekte tuberculose. 

Kijk voor meer informatie op de website van het KNCV Tuberculosefonds

onderzoek werkzaamheid tbc vaccin tegen het coronavirus

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht hebben bekend gemaakt een onderzoek te starten naar de mogelijke werkzaamheid van het bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccin om zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Uit eerder onderzoek zijn aanwijzingen dat stimulatie van het immuunsysteem door dit vaccin tegen tuberculose  meer bescherming tegen griep geeft. Maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals het coronavirus geldt.

Het doel van het voorgenomen onderzoek is om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zie ook website Radboud UMC. Het BCG-vaccin wordt al bijna honderd jaar gebruikt in de strijd tegen tuberculose.

Wie komt in Nederland in aanmerking voor vaccinatie tegen tuberculose?

In Nederland wordt deze vaccinatie aangeboden aan pasgeborenen en kinderen jonger dan 12 jaar van ouders afkomstig uit gebieden waar tuberculose nog veel voorkomt. Tuberculose komt in Nederland nog regelmatig in deze bevolkingsgroepen voor. Deze vaccinatie beschermt jonge kinderen tegen ernstige vormen van tuberculose.

Ik wil mijzelf beschermen tegen COVID-19. Kan ik mij tegen tuberculose laten vaccineren?

Nee. Er is geen bewijs dat deze tbc-vaccinatie ook werkt tegen het coronavirus. Het onderzoek zal daar meer inzicht in moeten geven. De GGD nodigt kinderen uit voor vaccinatie volgens de landelijke richtlijnen van de Commissie voor Praktisch Tuberculosebestrijding.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van GGD, KNCV Tuberculosefonds,  RIVM en Radboud UMC.

Bericht van de vreemdelingendienst (IND) over tbc onderzoek?

Heeft u van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND)  bericht ontvangen over een controle op tuberculose? Kijk dan eerst op de website van KNCV Tuberculosefonds of dit nodig is. Een tuberculoseonderzoek geldt namelijk niet voor iedereen. 

Komt u in aanmerking voor een Tuberculose onderzoek? Maak dan een afspraak.

Oproep voor contactonderzoek ontvangen?
Heeft u een brief ontvangen voor een contactonderzoek? Kom altijd naar uw afspraak!
Door mee te doen aan het onderzoek weet u of de tuberculose bacterie in uw lichaam aanwezig is. We kunnen dan de ziekte tuberculose voorkomen. 
Reizen en tuberculose

Als u op vakantie gaat naar landen in Oost-Europa, Afrika, Azië of Midden-of Zuid-Amerika (risicolanden tuberculose), neem dan voor uw vertrek contact op met het team Tuberculosebestrijding als u:

  • door ziekte of door het gebruik van medicijnen een verminderde weerstand heeft;
  • één maand of langer gaat werken of verblijven in een ziekenhuis, een gevangenis of een instelling voor daklozen, verslaafden, vluchtelingen of hiv-geïnfecteerden;
  • langer dan drie maanden in deze gebieden gaat verblijven. Dit geldt ook voor regelmatige korte reizen binnen één jaar, die samen langer zijn dan drie maanden of
  • regelmatig met kinderen jonger dan vijf jaar reist die niet met BCG zijn gevaccineerd én u verwacht dat het kind vóór de leeftijd van vijf jaar in totaal minstens drie maanden in deze gebieden zal verblijven. 

Heeft u al het advies van de GGD gekregen om u na uw reis te laten controleren, dan kunt u twee maanden na uw reis contact met de GGD opnemen.

Op welke locaties kan ik terecht?

Vestiging Breda
    Doornboslaan
    Diensten: Mantoux zetten, Mantoux aflezen, Sputum afname, BCG zetten, longfoto's maken, IGRA prikken
    Ga naar de locatiepagina

Vestiging Roosendaal

    Heilig Hart
    Deinsten: Mantoux zetten, Mantoux aflezen, BCG zetten
    Ga naar de locatiepagina

Hoe behandelt en begeleidt de GGD bij TBC?
  • Met bron en contactonderzoek.

Heeft de patiënt de ziekte tuberculose? Dan maakt de GGD samen met de patiënt een overzicht van mensen met wie hij of zij contact heeft. De contactpersonen worden dan uitgenodigd voor een onderzoek.

Heeft de patiënt een tbc-infectie waarvan de bron onbekend is? Dan probeert de GGD uit te zoeken hoe patiënt de tuberculose bacterie infectie kreeg. Dit wordt bronopsporing genoemd.

  • Behandelen van patiënten met tbc

Onze tuberculose-artsen behandelen mensen die de ziekte tbc hebben, of besmet zijn met de tuberculose bacterie. De behandeling van de ziekte tbc duurt minimaal een half jaar. 

  • Begeleiden van patiënten met tbc

Onze verpleegkundigen tuberculosebestrijding begeleiden tuberculosepatiënten. Zij begeleiden ook mensen die geïnfecteerd zijn met de tuberculose bacterie. De verpleegkundige geeft uitleg over het juiste gebruik van de medicijnen. Ze helpt ook bij het omgaan met de ziekte. Onze verpleegkundige begeleidt ook de patiënt wanneer deze onder behandeling is van een longarts of andere specialist.


Wat kost tuberculose onderzoek?
Tarieven 2020
Product Prijs
Mantoux  € 29,00
BCG  € 46,00
Röntgen  € 50,00
Quantiferon Goldtest  € 74,00
Kopie verklaring  € 7,00
Kopie rapport  € 33,00
Print foto/kopie CD 
 € 22,00
Medisch rapport opgevraagd door bedrijfsarts/advocaat etc.
Tarief arts
 € 160,00
Tarief secretariaat
 € 76,00
Wordt onderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wij brengen kosten voor onderzoek naar tbc in rekening bij uw zorgverzekering. Dit gebeurt alleen als vervolgonderzoek nodig is bij verdenking van een tuberculose(infectie). Wij houden ons daarbij aan de bedragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het hangt van jouw verzekering af of je deze kosten zelf moet betalen of dat ze van jouw eigen risico afgaan. Neem daarom voor meer informatie contact op met jouw zorgverzekeraar, of lees jouw polis hierop na.

Heeft u nog vragen?

Wilt u telefonisch een afspraak maken of heeft u een vraag?
De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur 076-5282264.
Wilt u hiervoor uw BSN bij de hand houden?