GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-09-2020 om 11:41 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 14:03 uur

coronavirus: 3 of meer zieke kinderen of meerdere zieke medewerkers melden

Als er ≥ 3 kinderen uit een groep of meerdere medewerkers binnen de school ziek zijn én er een (mogelijke) verdenking is op het coronavirus vragen wij jullie om dit (in het kader van art. 26 van de Wet publieke gezondheid) bij ons te blijven melden. Kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs met enkel neusverkoudheid tellen hierin niet mee. In overleg met de GGD informeert de school zo nodig de ouders. Wij kunnen hierin ondersteunen.

Voor het doorgeven van deze melding maak je gebruik van onderstaand meldformulier. Naar aanleiding van de melding ontvang je van ons bericht hoe verder te handelen.
Heb je vragen, neem dan telefonisch contact op met ons responseteam Corona via 085 - 078 58 10.

Niet-corona gerelateerde vragen en meldingen

Uiteraard blijft de afdeling infectieziektebestrijding ook beschikbaar voor vragen of meldingen met betrekking tot andere infectieziekten op school. Er is een apart telefoonnummer voor deze niet-corona gerelateerde vragen en meldingen: 076-5282894.

Meldformulier voor kinderopvang en scholen

Vul hieronder per groep de gevraagde informatie in. Bij meer groepen vul je per groep een apart formulier in.

Algemeen
Gegevens over de groep
Mogelijke onrust
Vragen aan de GGD