GGD West-Brabant
Geplaatst op: 10-07-2018 om 15:09 uur
Laatst gewijzigd op: 22-03-2021 om 11:18 uur

HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP)

PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. In aanvulling op het bestaande preventie aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen. Er blijft risico op andere soa bestaan. Het is belangrijk om condooms te blijven gebruiken en regelmatig op soa te laten testen.

VWS heeft de GGD aangewezen als uitvoerende instantie van de gesubsidieerde PrEP-pilot, die vanaf augustus 2019 van start is gegaan. Dat betekent dat GGD’en de komende 5 jaar de mogelijkheid krijgen om aan 6500 mannen PrEP-zorg te bieden. Voor de GGD West-Brabant betekent dit dat ze 148 mannen PrEP-zorg kunnen bieden. Op dit moment zijn deze plaatsen bezet en wordt er gebruik gemaakt van een wachtlijst.

Benieuwd of PrEP bij je past: ga naar https://prep.advies.chat/
Daarnaast biedt PrEPnu.nl workshops aan homo- en biseksuele mannen aan die deelnemers voorlichten over PrEP en helpen een afweging te maken over het gebruik van PrEP.

Bij gebruik van PrEP via de GGD West-Brabant:

 • Alleen als je een afspraak hebt staan voor intake/controle, zien we je graag op het PrEP-spreekuur.
 • Mocht je op de wachtlijst staan, dan nemen we nog contact met je op of en hoe deze afspraak plaats zal vinden. 
 • Mocht je al PrEP bij de GGD gebruiken en verhuisd zijn naar de regio van GGD West Brabant, dan is er plaats indien je een verwijzing hebt. 

Wil je in de toekomst op de wachtlijst komen voor PrEP-zorg via de GGD West Brabant?

 • Op dit moment zijn er geen plaatsen vrij voor het Nationale PrEP-Programma.
 • Wil je je aanmelden voor de wachtlijst, dan kunnen we op dit moment niet garanderen of en wanneer je aan de beurt komt.
 • Probeer als het kan PrEP-zorg via je huisarts te regelen of ga naar de website www.prepnu.nl

Bedankt voor je begrip.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

0900 369 69 69
08:30 tot 17:00 uur
Voor wie is PrEP?

PrEP zijn pillen die kunnen worden voorgeschreven aan personen die in een bepaalde fase van hun leven een verhoogd risico lopen op een hiv-infectie (mannen die seks hebben met mannen en transgender personen):

 • die de afgelopen 6 maanden onveilige anale seks hadden met een mannelijke partner met een onbekende hiv-status of met een bekende hiv-positieve partner die een (veronderstelbare) detecteerbare viral load had.
 • bij wie in de afgelopen 6 maanden een anale soa is gevonden.
 • aan wie in de afgelopen 6 maanden een Post-Expositie Profylaxe (PEP) kuur werd voorgeschreven.
Wat is PrEP?
PrEP is een pil met een combinatie van antivirale middelen (tenofovir al dan niet in combinatie met emtricitabine), die de kans op een hiv infectie aanzienlijk verkleinen.
Wat zijn de kosten van PrEP?

PrEP wordt niet vergoed door de zorgverzekering of vanuit een andere financiële regeling.

PrEP is in Nederland alleen verkrijgbaar op recept van een arts en bescherming is alleen gegarandeerd als er vooraf en tijdens het gebruik de juiste tests en controles plaatsvinden. 

Als de PrEP via  eigen initiatief wordt verkregen, betaalt u ongeveer  € 90,- per 3 maanden.   
Als de PrEP via GGD West-Brabant wordt voorgeschreven, betaalt u daarnaast € 22,50 per 3 maanden.   

 
Welke controles zijn nodig?

Om voorafgaand aan het gebruik risico’s uit te kunnen sluiten en complicaties tijdens het gebruik snel te kunnen behandelen, is het noodzakelijk dat er regelmatig controles worden gedaan.

  Voor start PrEP  Bij start PrEP  1 maand na start PrEP  3-maandelijks na start PrEP 
Creatinine (klaring mag niet <60ml/min)   
HIV-combotest  X  X
Soa-testen    

HCV-antistoffen
indien pos: HCV RNA

   
HBV-status en vaccinatie       
Urine: eiwit en glucose (dipstick)     

 

(acute) hiv-infectie uitsluiten

Voor u start met PrEP moet een hiv-infectie worden uitgesloten. Om dit te doen wordt er bloed geprikt en worden eventuele klachten uitgevraagd. Denk hierbij aan huiduitslag, koorts, keelpijn, zware hoofdpijn diarree, nachtzweten en gewichtsverlies. 
Het is noodzakelijk om hiv uit te sluiten, want indien PrEP wordt gestart tijdens een hiv-infectie bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van resistentie.   

Nierfunctie bepalen

Vanuit de urine wordt glucose en eiwit bepaald. De nierfunctie wordt gecontroleerd vanwege een kleine kans op een tijdelijk licht verminderde nierfunctie. 

Hepatitis B virus

Indien u niet beschermd bent tegen hepatitis B (door een vaccinatie of als u hepatitis B hebt doorgemaakt) is het belangrijk u hiertegen te laten inenten
Als blijkt dat u een actieve Hepatitis B hebt, mag u PrEP alleen dagelijks gebruiken. De zorg hiervoor is een tweede lijn indicatie, en wij verwijzen u dan ook naar de internist-infectioloog voor de PrEP zorg.

Hepatitis C virus

Het is belangrijk om te weten of u hepatitis C hebt doorgemaakt, omdat een oude infectie tijdens het gebruik van PrEP weer kan reactiveren. Bij een oude infectie wordt dit jaarlijks gecontroleerd.
Tijdens het gebruik van PrEP moet regelmatig worden getest of er sprake is van een nieuwe hepatitis C infectie. Hierop wordt 3 maandelijks getest.

Soa testen

Elke drie maanden moet Chlamydia en Gonorroe getest worden
Daarbij wordt via het bloed Syfilis en hiv getest.

 

Hoe gebruik je PrEP?

PrEP kan op 2 manieren worden gebruikt:

 1. Dagelijks
 2. Intermitterend (rondom seksuele contacten)

Dagelijks gebruik

 • Elke dag een tablet op dezelfde dag
 • Mensen met een hepatitis B infectie kunnen PrEP alleen dagelijks gebruiken

Intermitterend gebruik

 • start met 2 tabletten 24 tot 2 uur voor de mogelijke blootstelling aan hiv
 • daarna neemt u nog 2 tabletten in:
  één tablet 24 uur na eerste inname en
  één tablet 48 uur na eerste inname

U slikt dus minimaal 4 tabletten. Heeft u vaker seks, dan kan het zijn dat u meer tabletten in moet nemen. U moet namelijk ALTIJD 2 tabletten (met 24 uur er tussen) innemen NA het laatste risicocontact.

Als na het slikken van de eerste 2 tabletten geen seks hebt, is de inname van de volgende 2 tabletten uiteraard niet meer nodig. 

Wat zijn de bijwerkingen?

Er worden zelden ernstige bijwerkingen gezien.
De meeste milde bijwerkingen die op kunnen treden zijn tijdelijk en binnen een aantal weken weer verdwenen. Het gaat met name om hoofdpijn, maag-darm problemen, vermoeidheid, slaapproblemen, gewichtsverlies, duizeligheid en huiduitslag. 

Soms ontstaat vermindering van de botdichtheid of ontstaan er nierproblemen. Nadat u stopt met PrEP zal uw lichaam zich in de meeste gevallen weer herstellen.

PrEP vergeten, wat nu?

Neem contact op met de GGD!
Het kan voorkomen dat de medicatie wordt vergeten. Als dit vaker gebeurt is het belangrijk om samen met een hulpverlener te kijken hoe dit voorkomen kan worden en te bespreken of PrEP nog wel geschikt is.

Dagelijks gebruik <12 uur vergeten  Alsnog innemen, geen extra risico 
  >12 uur vergeten  Normale schema vervolgen, bij vergeten van 1 tablet geen extra risico
Intermitterend gebruik   Eerste 2 tabletten korter dan 2 uur voor mogelijke blootstelling   Niet beschermd voor hiv -> condoom gebruiken  
  <12 uur vergeten  Na een risico contact kan de vergeten pil tot 12 uur te laat worden ingenomen zonder extra risico 
  >12 uur vergeten  PEP overwegen 

< minder dan
> meer dan